logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Kredyt d艂ugoterminowy na realizacj臋 zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

1 / 18 SIMAP2_piotrkow1 24.02.2009 03:45 PM MET- ID:2009-022623 Formularz standardowy 2

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 UWAGA

聽聽聽聽聽聽聽 WYJA艢NIENIE聽 TRE艢CI聽 聽SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2009-03-12

ZP - 341 - K - 4 / 1 / 09

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wykonawcy ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA przetargu na : Kredyt d艂ugoterminowy na realizacj臋 zadania inwestycyjnegopn. BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

W zwi膮zku z og艂oszeniem przez Pa艅stwa zam贸wienia na kredyt, prosz臋 o przygotowanie dokument贸w niezb臋dnych do analizy. Je偶eli jest mo偶liwe pobranie nw dokumentu na Pa艅stwa stronie bip, prosz臋 o wskazanie strony www.

1)聽聽聽聽聽聽 sprawozdaniem (Rb-NDS + zbior贸wki pozosta艂e) z wykonania bud偶etu za 2008 ( prosimy o pdanie dochod贸w za 2008 w rozbiciu na dochody w艂asne dotacje i subwencje) oraz sprawozdaniem wst臋pnym opisowymi z wykonania bud偶etu聽聽聽聽聽聽 ( je偶eli to mo偶liwe)

Odp.: Sprawozdanie (Rb-NDS + zbior贸wki pozosta艂e) z wykonania bud偶etu za 2008 udost臋pnili艣my na Naszej stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl.

Sprawozdanie opisowe z wykonania bud偶etu za 2008 rok dost臋pne b臋dzie od 20 marca 2008 roku.

Prosimy o wyja艣nienie pkt. 5 specyfikacji. Z literalnego brzmienia tego zapisu wynika, 偶e tytu艂em zabezpieczenia Gmina wystawi weksel w艂asny i z艂o偶y deklaracj臋 wekslow膮.

Banki,niezale偶nie od zabezpieczenia standardowo, pobieraj膮 od kredytobiorc贸w przy zawarciu umowy o艣wiadczenie o poddaniu si臋 egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego. O艣wiadczenie to nie jest zabezpieczeniem, lecz jedynie 艣rodkiem u艂atwiaj膮cym kredytodawcy dochodze艅 roszcze艅. Uwa偶amy zatem, 偶e zawarcie umowy zawieraj膮cej o艣wiadczenie o poddaniu si臋 egzekucji b臋dzie zgodne ze specyfikacj膮. Pro艣ba o wyja艣nienie ma na celu usuni臋cie ewentualnych nieporozumie艅 i dochowanie nale偶ytej staranno艣ci.

Odp.: Tak, Zamawiaj膮cy podpisze o艣wiadczenie o poddaniu si臋 egzekucji zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

W uzasadnionych przypadkach Oddzia艂 mo偶e wymaga膰 dodatkowych dokument贸w.

Odp.: Zamawiaj膮cy, w uzasadnionych przypadkach przed艂o偶y kredytodawcy wszelkie niezb臋dne dodatkowe dokumenty do udzielenia kredytu.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Burmistrz Miasta i Gminy聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 Piotrk贸w Kujawski

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 UWAGA

聽聽聽聽聽聽聽 WYJA艢NIENIE聽 TRE艢CI聽 聽SIWZ

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2009-03-25

ZP - 341 - K - 4 / 2 / 09

Wykonawcy ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia聽

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA przetargu na : Kredyt d艂ugoterminowy na realizacj臋 zadania inwestycyjnegopn. BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

W zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem maj膮cym na celu zaci膮gni臋cie kredytu inwestycyjnego w kwocie 2,500.000,00 uprzejmie prosimy o pisemne potwierdzenie :

czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiaj膮cy przed podpisaniem umowy kredytowej dostarczy:

a)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 za艣wiadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu,

b)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 opini臋 banku prowadz膮cego rachunek miasta

c)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 oraz inne informacje 艣ci艣le zwi膮zane z kredytowan膮 inwestycj膮 a w szczeg贸lno艣ci umowy z wykonawcami, pozwolenie na budow臋, harmonogram rzeczowo-finansowy itp.

Ustosunkowanie si臋 do w/w kwestii umo偶liwi nam z艂o偶enie Pa艅stwu oferty kredytowej.

Odp.: Tak, Zamawiaj膮cy przed podpisaniem umowy dostarczy w/w dokumenty.

Burmistrz Miasta i聽Gminy聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZP - 341 - K - 4 / 11 / 09聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Piotrk贸wKujawski, dnia 2009-05-07

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publiczmych ( tekst jednolity : tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.)Zamawiaj膮cy:Miasto i Gmina Piotrk贸wKujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣ciena 1 zawiadamia, 偶e w post臋powaniu o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF123.2 KB POBIERZog艂oszenie24.02.2009 15:06332
.DOC324.5 KB POBIERZsiwz24.02.2009 15:08306
.PDF148.6 KB POBIERZStatut Miasta i Gminy Piotrkow Kujawski25.02.2009 11:28225
.PDF106.7 KB POBIERZnip25.02.2009 11:28242
.PDF231.9 KB POBIERZREGON25.02.2009 11:29260
.PDF149.9 KB POBIERZinformacja_o_mieniu_komunalnym25.02.2009 11:29256
.PDF129.7 KB POBIERZWykaz jednostek organizacyjnych25.02.2009 11:30237
.PDF98.5 KB POBIERZzaswiadczenie o wyborze Burmistrza25.02.2009 11:30222
.PDF54.3 KB POBIERZuchwala w sprawie powo艂ania Skarbnika25.02.2009 11:31256
.PDF436.7 KB POBIERZwykaz_instytucji_kredyty25.02.2009 11:32224
.PDF1148 KB POBIERZuchwala w sprawie zaciagniecia kredytu25.02.2009 11:33229
.PDF1096.3 KB POBIERZdochody_budzetowe25.02.2009 11:34238
.PDF2748.5 KB POBIERZinformacja z przebiegu wykonania budzetu25.02.2009 11:36193
.PDF15494 KB POBIERZinformacja z wykonania budzetu25.02.2009 11:45187
.PDF1430.3 KB POBIERZopinia_kredyt dlugoterminowy25.02.2009 12:00259
.PDF1681.3 KB POBIERZopinia o mozliwosci sfinansowania deficytu25.02.2009 12:02223
.PDF2467.1 KB POBIERZwyrazenie opinii o projekcie budzetu25.02.2009 12:04189
.PDF9564.8 KB POBIERZwydatki_budzetowe25.02.2009 12:15189
.PDF4447.5 KB POBIERZwydatki jednostek25.02.2009 12:19237
.PDF5293 KB POBIERZrb_27s_za okres25.02.2009 12:24195
.PDF1446 KB POBIERZrb_27s_zbiorczo25.02.2009 12:36220
.PDF16775.4 KB POBIERZrb_28s_za okre25.02.2009 12:46191
.PDF1361.9 KB POBIERZrb_nds25.02.2009 12:47227
.PDF1462.1 KB POBIERZrbn_kwartalne_sprawozdania25.02.2009 12:50242
.PDF2299.2 KB POBIERZrbz25.02.2009 12:57203
.PDF553.3 KB POBIERZRb-27S_200625.02.2009 13:01246
.PDF547.4 KB POBIERZRb-28S_200625.02.2009 13:02251
.PDF549.2 KB POBIERZRb-N 200625.02.2009 13:03231
.PDF573 KB POBIERZRb-NDS 200625.02.2009 13:04203
.PDF1098.3 KB POBIERZRb-Z 200625.02.2009 13:05235
.PDF3427.4 KB POBIERZuchwala_RIO_w_sprawie_wyrazenia_opini_za_2006_rok25.02.2009 13:08192
.PDF8553 KB POBIERZzarzadzenie_Burmistrza_w_sprawie_sprawozdania_za_2006_rok25.02.2009 13:13201
.PDF530.9 KB POBIERZRb-27S 200725.02.2009 13:14290
.PDF619.1 KB POBIERZRb-28S 200725.02.2009 13:15230
.PDF528.9 KB POBIERZRb-N 200725.02.2009 13:16226
.PDF428 KB POBIERZRb-NDS 200725.02.2009 13:16254
.PDF1049.1 KB POBIERZRb-Z 200725.02.2009 13:17216
.PDF882.9 KB POBIERZuchwa艂a RIO w sprawie wyra偶enia opini za 2007 rok25.02.2009 13:18248
.PDF13242.8 KB POBIERZzarz膮dzenie Burmistrza w sprawie sprawozdania za 2007 rok25.02.2009 13:26204
.PDF537.9 KB POBIERZRb-27S do dnia 30.09.200825.02.2009 13:45243
.PDF642.6 KB POBIERZRb-28S do dnia 30.09.200825.02.2009 13:46240
.PDF412.7 KB POBIERZRb-N do dnia 30.09.200825.02.2009 13:46232
.PDF344 KB POBIERZRb-NDS do dnia 30.09.200825.02.2009 13:47235
.PDF621.5 KB POBIERZRb-Z do dnia 30.09.200825.02.2009 13:48248
.PDF54.3 KB POBIERZuchwala w sprawie powo艂ania Skarbnika26.02.2009 14:23204
.PDF891 KB POBIERZrb27s13.03.2009 07:40210
.PDF154.3 KB POBIERZrbnds_200813.03.2009 07:41234
.PDF106.1 KB POBIERZwyjasnienie tresci SIWZ13.03.2009 08:02239
.PDF2169.3 KB POBIERZrb_28s_200813.03.2009 11:12210
.PDF148.4 KB POBIERZrb_n_200813.03.2009 11:12242
.PDF86.9 KB POBIERZrb_un_200813.03.2009 11:12229
.PDF227.8 KB POBIERZrb_uz_200813.03.2009 11:13230
.PDF194.1 KB POBIERZrb_z_200813.03.2009 11:13227
.XLS48 KB POBIERZDochody za 200824.03.2009 12:15205
.PDF630.1 KB POBIERZrb_27_2008 pdf24.03.2009 12:16233
.PDF972 KB POBIERZrb_28_2008 pdf24.03.2009 12:17230
.PDF277.9 KB POBIERZrb_n_2008 pdf24.03.2009 12:20204
.PDF185.1 KB POBIERZrb_nds_2008 pdf24.03.2009 12:22228
.PDF228.9 KB POBIERZrb_pdp_2008 pdf24.03.2009 12:23234
.PDF307.3 KB POBIERZrb_z_2008 pdf24.03.2009 12:26226
.DOC245.5 KB POBIERZSprawozdanie z wykonania bud偶etu MiG Piotrk贸w Kuj. za 200824.03.2009 12:27225
.XLS87.5 KB POBIERZWydatki za 200824.03.2009 12:27220
.PDF1483.6 KB POBIERZWyjasnienie tre艣ci SIWZ 2009-03-2526.03.2009 13:31234

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-02-24 16:06:16
Data ostatniej modyfikacji : 07.05.2009 14:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1344

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  26.03.2009 12:22poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  13.03.2009 07:57poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  24.02.2009 15:06poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4606554