logo
Zam贸wienia publiczne » Informacja o wyborze oferty
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY ULICACH PLAC SIENKIEWICZA, STRA呕ACKIEJ I NADGOPLA艃SKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ETAP II B

Piotrk贸wKujawski, dnia 2009-09-25

ZP - 341 - K - 15 / 5 / 09

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publiczmych ( tekst jednolity : tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.)- Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸wKujawsk, 88-230 Piotrk贸wKujawski, ul. Ko艣cielna 1 zawiadamia, 偶e w post臋powaniu o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY ULICACH PLAC SIENKIEWICZA, STRA呕ACKIEJ I NADGOPLA艃SKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIMETAP II B

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 stronie Biuletynu Zam贸wie艅 Publicznych

wybrano oferty z艂o偶one przez :

Zak艂ad Betoniarski- Robert Kopiecki聽聽聽

聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽 62-540 Kleczew, ul. Rutki 6

Powy偶sza oferta zosta艂a wybrana zgodnie z kryterium - cena - 100%. Oferta wg kryterium uzyska艂a 100 pkt.

W prowadzonym post臋powaniu oferty z艂o偶y艂y ni偶ej wymienione firmy:

1.BRUKSYSTEM- Jacek Falszewski

聽聽聽聽 87-100 Toru艅

聽聽聽聽 ul. Przybyszewskiego 6

Wykonawca zosta艂 wykluczony z post臋powania o udzielenie zam贸wienia. Ofert臋 wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.

2. Zak艂ad Us艂ug Drogowych - Marek Smorczy艅ski

聽聽聽 Olsza 3, 88-300 Mogilno

Oferta wg kryterium- cena 100%uzyska艂a 91,44 pkt

3. Firma In偶ynieryjno Drogowa Drogtom Sp. z o.o.

聽聽聽 Al. K. Wielkiego 1b, 87-800 W艂oc艂awek

Oferta wg kryterium- cena 100%uzyska艂a - 98,36 pkt.

4. Przedsi臋biorstwo Produkcyjno - Handlowe - Us艂ugoweMEL-BUDSp. z o.o.

聽聽聽 Marcinkowo, 88-110 Inowroc艂aw 2

Oferta wg kryterium- cena 100%uzyska艂a - 85,70 pkt

5. Zak艂ad Betoniarski- Robert Kopiecki聽聽聽

聽聽聽 62-540 Kleczew, ul. Rutki 6

Oferta wg kryterium- cena 100%uzyska艂a - 100,00 pkt

Wykonawcy kt贸rych oferty zosta艂y odrzucone - 1.

Wykonawcy kt贸rzy zostali wykluczeni - 1.

O terminie podpisania umowy wybrany oferent zostanie powiadomiony odr臋bnym pismem.

Otrzymuj膮 :

1. BRUKSYSTEM- Jacek Falszewski

聽聽聽聽 87-100 Toru艅 , ul. Przybyszewskiego 6

2. Zak艂ad Us艂ug Drogowych - Marek Smorczy艅ski

聽聽聽 Olsza 3, 88-300 Mogilno

3. Firma In偶ynieryjno Drogowa Drogtom Sp. z o.o.

聽聽聽 Al. K. Wielkiego 1b, 87-800 W艂oc艂awek

4. Przedsi臋biorstwo Produkcyjno - Handlowe - Us艂ugoweMEL-BUDSp. z o.o.

聽聽聽 Marcinkowo, 88-110 Inowroc艂aw 2

5. Zak艂ad Betoniarski- Robert Kopiecki聽聽聽

聽聽聽 62-540 Kleczew, ul. Rutki 6

6. a聽聽 /聽聽 a

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF263.5 KB POBIERZzawiadomienie o wyborze oferty25.09.2009 16:15237

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-09-25 16:15:06
Data ostatniej modyfikacji : 25.09.2009 16:15
Liczba wy艣wietle艅 : 972licznik odwiedzin: 4411217