logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

ZAKUP SAMOCHODU DLA URZ臉DU MIASTA I GMINY.

Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP SAMOCHODU DLA URZ臉DU MIASTA I GMINY. Numer og艂oszenia: 410600 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009 OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe. Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ZAKUP SAMOCHODU DLA URZ臉DU MIASTA I GMINY.. II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy. II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: ZAKUP SAMOCHODU DLA URZ臉DU MIASTA I GMINY. Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa fabrycznie nowego (nie zarejestrowanego) samochodu osobowego (rok produkcji 2009). Wymagane parametry i wyposa偶enie samochodu (minimalne) : - fabrycznie nowy - 2009 r., nie zarejestrowany - ilo艣膰 miejsc - minimum 6 (kierowca i 5 pasa偶er贸w) - kolor nadwozia - metaliczny do uzgodnienia z zamawiaj膮cym - silnik wysokopr臋偶ny - minimum 100 KM, spe艂niaj膮cy norm臋 Euro 4 - pojemno艣膰 skokowa konstruktywna - minimum 1800 cm3 - rodzaj paliwa - olej nap臋dowy - nadwozie przeszklone - drzwi tylne przeszklone - klapa lub drzwi skrzyde艂kowe - drzwi boczne minimum z prawej strony, przeszklone, przesuwane - centralny zamek z pilotem - nap臋d na ko艂a przednie - rozstaw osi - minimum 3000 mm - immobiliser - autoalarm - klimatyzacja - gumowa wyk艂adzina na pod艂og臋 przedzia艂u baga偶owego - uk艂ad hamulcowy ABS z elektronicznym rozdzia艂em si艂y hamowania - skrzynia minimum 5-biegowa (5+wsteczny) mechaniczna - wspomaganie uk艂adu kierowniczego - poduszki powietrzne minimum 2 szt. - dla kierowcy i pasa偶era - pasy bezpiecze艅stwa z napinaczami - instalacja do monta偶u radia + minimum 2 g艂o艣niki - radio CD - ga艣nica, tr贸jk膮t, apteczka, podno艣nik, zestaw kluczy, dwie kamizelki ostrzegawcze, pe艂nowymiarowe ko艂o zapasowe - dywaniki gumowe wyjmowane dla kierowcy i pasa偶er贸w - dodatkowo komplet opon zimowych z felgami Wymagania odno艣nie gwarancji: - serwis gwarancyjny winien obejmowa膰 ca艂y kraj - gwarancja na podzespo艂y mechaniczne, bez wzgl臋du na ilo艣膰 przejechanych kilometr贸w - min 24 miesi膮ce - gwarancja na perforacj臋 blach - min. 5 lat - gwarancja na pow艂ok臋 lakiernicz膮 - min. 24 miesi膮ce - zapewnienie samochodu zast臋pczego w okresie gwarancji w przypadku naprawy trwaj膮cej powy偶ej 5 dni. II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 34.11.52.00-8. II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 28.12.2009. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA III.2) WARUNKI UDZIA艁U Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia publicznego mog膮 si臋 ubiega膰 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p贸藕n. zm.) a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 偶e: 1) Nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych, 2) Prowadz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 3) Za艂膮cz膮 wymagane o艣wiadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ Ocena spe艂nienia warunk贸w, o kt贸rych mowa wy偶ej dokonana zostanie przez zamawiaj膮cego w oparciu o analiz臋 dokument贸w za艂膮czonych do oferty przez wykonawc臋 w oparciu o zasad臋: spe艂nia / nie spe艂nia .. Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1) wz贸r o艣wiadczenia na podstawie art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych, 2) wz贸r o艣wiadczenia na podstawie art.22 ust.1 pkt 4 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych, 3)aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 4)wykaz autoryzowanych stacji obs艂ugi na terenie wojew贸dztwa Kujawsko- Pomorskiego 5) dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e oferowany przez Wykonawc臋 samoch贸d spe艂nia wymagania okre艣lone przez Zamawiaj膮cego: a) o艣wiadczenie, 偶e oferowany samoch贸d posiada aktualn膮 homologacj臋 b) wykaz parametr贸w technicznych samochodu,. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena. IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl. Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1. IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 07.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 10. IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert). Burmistrz Miasta i Gminy mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU PRZETARGU

Piotrk贸wKujawski, dnia 2009-12-08

ZP - 341 / 21 / 09

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych ( tekst jednolity : tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

ZAKUP SAMOCHODU DLA URZ臉DU MIASTAI GMINY.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia uniewa偶niono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.), tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋, kt贸r膮 Zamawiaj膮cy mo偶e przeznaczy膰 na na sfinalizowanie zam贸wienia ". Wobec powy偶szego post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽mgr Miros艂aw Skonieczny聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC1443 KB POBIERZsiwz27.11.2009 15:29305
.DOC99 KB POBIERZwz贸r oferty27.11.2009 15:29317
.DOC86 KB POBIERZprojekt umowy27.11.2009 15:29336
.PDF818.4 KB POBIERZZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU08.12.2009 15:34189

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-11-27 15:28:15
Data ostatniej modyfikacji : 08.12.2009 15:32
Liczba wy艣wietle艅 : 887

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  27.11.2009 15:28poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4411397