logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

ZAKUP SAMOCHODU DLA URZ臉DU MIASTA I GMINY.

Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP SAMOCHODU DLA URZ臉DU MIASTA I GMINY.
Numer og艂oszenia: 424722 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ZAKUP SAMOCHODU DLA URZ臉DU MIASTA I GMINY..

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa fabrycznie nowego (nie zarejestrowanego) samochodu osobowego (rok produkcji 2009). Wymagane parametry i wyposa偶enie samochodu (minimalne) : - fabrycznie nowy - 2009 r., nie zarejestrowany - ilo艣膰 miejsc - minimum 6 (kierowca i 5 pasa偶er贸w) - kolor nadwozia - metaliczny do uzgodnienia z zamawiaj膮cym - silnik wysokopr臋偶ny - minimum 100 KM, spe艂niaj膮cy norm臋 Euro 4 - pojemno艣膰 skokowa konstruktywna - minimum 1800 cm3 - rodzaj paliwa - olej nap臋dowy - nadwozie przeszklone - drzwi tylne przeszklone - klapa lub drzwi skrzyde艂kowe - drzwi boczne minimum z prawej strony, przeszklone, przesuwane - centralny zamek z pilotem - nap臋d na ko艂a przednie - rozstaw osi - minimum 3000 mm - immobiliser - autoalarm - klimatyzacja - gumowa wyk艂adzina na pod艂og臋 przedzia艂u baga偶owego - uk艂ad hamulcowy ABS2z elektronicznym rozdzia艂em si艂y hamowania - skrzynia minimum 5-biegowa (5+wsteczny) mechaniczna - wspomaganie uk艂adu kierowniczego - poduszki powietrzne minimum 2 szt. - dla kierowcy i pasa偶era - pasy bezpiecze艅stwa z napinaczami - instalacja do monta偶u radia + minimum 2 g艂o艣niki - radio CD - ga艣nica, tr贸jk膮t, apteczka, podno艣nik, zestaw kluczy, dwie kamizelki ostrzegawcze, pe艂nowymiarowe ko艂o zapasowe - dywaniki gumowe wyjmowane dla kierowcy i pasa偶er贸w - dodatkowo komplet opon zimowych z felgami Wymagania odno艣nie gwarancji: - serwis gwarancyjny winien obejmowa膰 ca艂y kraj - gwarancja na podzespo艂y mechaniczne, bez wzgl臋du na ilo艣膰 przejechanych kilometr贸w - min 24 miesi膮ce - gwarancja na perforacj臋 blach - min. 5 lat - gwarancja na pow艂ok臋 lakiernicz膮 - min. 24 miesi膮ce - zapewnienie samochodu zast臋pczego w okresie gwarancji w przypadku naprawy trwaj膮cej powy偶ej 5 dni.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia publicznego mog膮 si臋 ubiega膰 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki wymagane w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p贸藕n. zm.) a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 偶e: 1) Nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych, 2) Prowadz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia. 3) Za艂膮cz膮 wymagane o艣wiadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ Ocena spe艂nienia warunk贸w, o kt贸rych mowa wy偶ej dokonana zostanie przez zamawiaj膮cego w oparciu o analiz臋 dokument贸w za艂膮czonych do oferty przez wykonawc臋 w oparciu o zasad臋 spe艂nia/nie spe艂nia ..
  • Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1.1. dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nianie przez Wykonawc贸w warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1) wz贸r o艣wiadczenia na podstawie art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych, 2) wz贸r o艣wiadczenia na podstawie art.22 ust.1 pkt 4 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych, 3) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 4) wykaz autoryzowanych stacji obs艂ugi na terenie wojew贸dztwa Kujawsko- Pomorskiego 5) dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e oferowany przez Wykonawc臋 samoch贸d spe艂nia wymagania okre艣lone przez Zamawiaj膮cego: a) o艣wiadczenie, 偶e oferowany samoch贸d posiada aktualn膮 homologacj臋 b) wykaz parametr贸w technicznych samochodu,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 18.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 10.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotrk贸w Kujawski

mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?1444 KB POBIERZsiwz10.12.2009 14:04306
.DOC99 KB POBIERZwz贸r oferty10.12.2009 14:04310
.DOC84.5 KB POBIERZprojekt umowy10.12.2009 14:04384

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2009-12-10 14:03:30
Data ostatniej modyfikacji : 10.12.2009 14:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1011licznik odwiedzin: 4413096