logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Rzeczyca - IV ETAP

Piotrk贸w Kujawski: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Rzeczyca - IV ETAP
Numer og艂oszenia: 93370 - 2010; data zamieszczenia: 02.04.2010
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Rzeczyca - IV ETAP.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonywanie dokumentacji projektowej na budow臋 sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Rzeczyca wraz z przy艂膮czami o 艂膮cznej d艂ugo艣ci ok. 1150 mb w sk艂ad kt贸rej winny wej艣膰 ni偶ej wymienione elementy: a) wykonanie map do cel贸w projektowych - Diazo + 2 egz. kopii b) projekt budowlano-wykonawczy: - w wersji papierowej - 5 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. c) kosztorys inwestorski z przedmiarem inwestorskim z podzia艂em na 2 etapy: - w wersji papierowej - 2 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. d) kosztorys ofertowego z przedmiarem z podzia艂em na 2 etapy: - w wersji papierowej - 2 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. e) komplet Szczeg贸艂owych Specyfikacji Technicznych: - w wersji papierowej - 3 egz. - w wersji elektronicznej (skan) na CD - 1 egz. f) je艣li zachodzi konieczno艣膰, uzyskanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia: - przygotowanie i z艂o偶enie wniosku o wydanie decyzji wraz z za艂膮cznikami - uzyskanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia g) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego : h) je艣li zachodzi konieczno艣膰 uzyskania pozwolenia wodno-prawnego: - przygotowanie operatu wodno-prawnego wraz z materia艂ami do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, - uzyskanie decyzji - pozwolenie wodno-prawne i)uzyskanie i zbi贸r niezb臋dnych opinii, uzgodnie艅, zg贸d i pozwole艅 a tak偶e innych dokument贸w technicznych zwi膮zanych z inwestycj膮 ( element sk艂adowy projektu budowlanego). i) uzyskanie decyzji pozwolenia na budow臋.

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?36.5 KB POBIERZog艂oszenie02.04.2010 11:17198
?266 KB POBIERZsiwz02.04.2010 11:17236
.PDF1208.2 KB POBIERZkopia mapy z zakresem zadania02.04.2010 11:18290

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-04-02 12:16:26
Data ostatniej modyfikacji : 02.04.2010 11:16
Liczba wy艣wietle艅 : 824licznik odwiedzin: 4608575