logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Rzeczyca - IV ETAP .

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 93370-2010 z dnia 2010-04-02 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonywanie dokumentacji projektowej na budow臋 sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Rzeczyca wraz z przy艂膮czami o 艂膮cznej d艂ugo艣ci ok. 1150 mb w sk艂ad kt贸rej winny wej艣膰 ni偶ej wymienione elementy: a)...
Termin sk艂adania ofert: 2010-04-12

Piotrk贸w Kujawski: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Rzeczyca - IV ETAP .
Numer og艂oszenia: 144348 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 93370 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Rzeczyca - IV ETAP ..

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Us艂ugi.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIE: Budowa sieci wodoci膮gowej w miejscowo艣ci Rzeczyca - IV ETAP ..

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 07.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • Zak艂ad Us艂ug Technicznych PROBUDIN Sp. z o. o., ul. Hetma艅ska 28, 85-039 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 7377,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

  • Cena wybranej oferty: 4880,00

  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 4880,00 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 34965,20

  • Waluta: PLN.

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-05-26 09:48:33
Data ostatniej modyfikacji : 26.05.2010 09:48
Liczba wy艣wietle艅 : 747licznik odwiedzin: 4246028