logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 104288-2010 z dnia 2010-04-14 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i transport z roz艂adunkiem mieszanki 偶wirowo-wapiennej o granulacji 0- 31,5 mm na remont dr贸g gminnych, w miejsca i w terminach uzgodnionych z Zamawiaj膮cym : Mieszanka 偶wirowo-wapienna o granulacji 0-...
Termin sk艂adania ofert: 2010-04-22

Piotrk贸w Kujawski: DOSTAW臉 I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm
Numer og艂oszenia: 144420 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 104288 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: DOSTAW臉 I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Dostawy.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: DOSTAW臉 I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm.

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 07.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe VENTUS - Jan Dombek, Parchanki 49, 88-110 Inowroc艂aw, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 131147,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

  • Cena wybranej oferty: 146034,00

  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 146034,00 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 157690,50

  • Waluta: PLN.


Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-05-26 09:51:20
Data ostatniej modyfikacji : 26.05.2010 08:56
Liczba wy艣wietle艅 : 700

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  26.05.2010 08:52poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  26.05.2010 08:51poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4608225