logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:

PRZEBUDOWA ULICY S艁ONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II

Numer og艂oszenia: 163592 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 118851 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: PRZEBUDOWA ULICY S艁ONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: PRZEBUDOWA ULICY S艁ONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II.

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 08.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • Przedsi臋biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Us艂ugowe MEL-BUD Sp. z o. o. w Marcinkowie, Marcinkowo, 88-110 Inowroc艂aw, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 275265,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

  • Cena wybranej oferty: 247816,89

  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 247816,89 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 263695,56

  • Waluta: PLN.

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-06-10 15:11:49
Data ostatniej modyfikacji : 10.06.2010 14:11
Liczba wy艣wietle艅 : 661licznik odwiedzin: 4605715