logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :

DOSTAWA I MONTA呕 WYPOSA呕ENIA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

Numer og艂oszenia: 255602 - 2010; data zamieszczenia: 18.08.2010
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

 • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: DOSTAWA I MONTA呕 WYPOSA呕ENIA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM..

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i monta偶 wyposa偶enia hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim: 1. Zadanie I - Dostawa i monta偶 mebli oraz wyposa偶enia 艂azienek i WC. a) 艂awka szatniowa pojedyncza ( h= min. 1,60mb, g艂臋boko艣膰 = min 30 cm): - 3x 2,00 mb - 3x 6,00 mb - 3x 1,80 mb - 1x 5,00 mb - 1x 1,50 mb b)biurko o wymiarach 150cm x 75cmz p艂yty laminowanej w kolorze olcha - szt 1. c)Szafy biurowe o wymiarach (h=185x80szer.x 40g艂.)- 2 szt. d)Szafa ubraniowa o wymiarach (h=185x80szer.x 40g艂.)- 1 szt. e)Szafka wolnostoj膮ca o wymiarach (h=85x80szer.x 40g艂.) - 1 szt. f)Szafa w pomieszczeniu socjalnym o wymiarach (h=185x60szer.x 40g艂.) - 1 szt. g)Lada szatniowa o wymiarach ( h=120x400 d艂.x 40g艂.) - szt 1. h)Krzes艂a biurowe - 6 szt. i)Wieszak przy艣cienny obrotowy metalowy - 10 szt. j)Szafka metalowa na min. 50 kluczy ze sta艂ymi zawieszkami - 1 szt. k)Lustro o wymiarach 60cm x 180 cm - szt. 1 l)Ga艣nica proszkowa o pojemno艣ci 6kg wraz z uchwytem do monta偶u na 艣cianie - 3 szt. m)pojemnik na myd艂o w p艂ynie - szt. 22 n)uchwyty na r臋cznik papierowy - szt. 10 o)uchwyt na papier toaletowy - szt. 9 p)wieszak na r臋czniki - 4 szt q)Lustro o wymiarach 60cmx 50 cm - 14 szt. r)Kosz na 艣mieci 12 L uchylny - 20 szt. s)Szczotka WC - 9 szt. 2. Zadanie II - Dostawa maszyny szoruj膮co - zbieraj膮cej - 1 szt..

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

 • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
 • Do 50%zam贸wienia podstawowego b臋d膮cego przedmiotem zam贸wienia.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6, 39.29.93.00-7, 44.41.00.00-7, 39.71.34.10-0.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 08.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych - z艂o偶y wraz z ofert膮 wykaz os贸b kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie lub b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia (za艂膮cznik nr 4 do SIWZ). - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e osoby kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia , posiadaj膮 wymagane uprawnienia , je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅. (za艂膮cznik nr 4a do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  • Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli: - z艂o偶y wraz z ofert膮 o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 Publicznych

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
 • III.4.3.2) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert - albo o艣wiadczenie z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, je偶eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 takiego za艣wiadczenia

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 26.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: 1.Zadanie I - Dostawa i monta偶 mebli oraz wyposa偶enia 艂azienek i WC..

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Dostawa i monta偶 mebli oraz wyposa偶enia 艂azienek i WC..

 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 08.09.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.


CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: Zadanie II - Dostawa maszyny szoruj膮co - zbieraj膮cej.

 • 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Dostawa maszyny szoruj膮co - zbieraj膮cej - 1 szt..

 • 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 39.71.34.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 08.09.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.


Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?27.5 KB POBIERZog艂oszenie18.08.2010 13:38180
.DOC6288 KB POBIERZsiwz18.08.2010 13:42265
.PDF533.3 KB POBIERZDokument PDF20.08.2010 14:16177
.PDF468.5 KB POBIERZDokument PDF20.08.2010 14:17182
.PDF365.7 KB POBIERZDokument PDF23.08.2010 13:39164
.PDF324.6 KB POBIERZDokument PDF23.08.2010 13:39153
.PDF570.6 KB POBIERZDokument PDF23.08.2010 13:40197

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2010-08-18 13:36:32
Data ostatniej modyfikacji : 20.08.2010 14:15
Liczba wy艣wietle艅 : 786

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  18.08.2010 13:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4313776