logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PO艁AJEWIE

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 235750-2010 z dnia 2010-08-03 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PO艁AJEWIE. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Roboty przygotowawcze 2. Wykonanie podbudowy 3. Wykonanie...
Termin sk艂adania ofert: 2010-08-18

Piotrk贸w Kujawski: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PO艁AJEWIE
Numer og艂oszenia: 274486 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 235750 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PO艁AJEWIE.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PO艁AJEWIE. Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PO艁AJEWIE. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Roboty przygotowawcze 2. Wykonanie podbudowy 3. Wykonanie nawierzchni szlak贸w pieszo-rowerowych 4. Ustawienie kraw臋偶nik贸w i obrze偶y betonowych 5. Wykonanie chodnik贸w 6. Wykonanie oznakowania 7. Wykonanie rob贸t wyko艅czeniowych 8. Monta偶 ma艂ej architektury ogrodowej 9. zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa oraz przedmiar rob贸t...

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt finansowany w ramach dzia艂ania 4.1 413 Wdra偶anie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, kt贸re odpowiadaj膮 warunkom przyznania pomocy w ramach dzia艂ania Odnowa i rozw贸j wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 25.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • PRZEDSI臉BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US艁UGOWE MEL - BUD Sp. z o .o., Marcinkowo 26, 88-110 Inowroc艂aw 2, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 499947,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

  • Cena wybranej oferty: 592182,27

  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 592182,27 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 592182,27

  • Waluta: PLN.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-09-02 09:28:56
Data ostatniej modyfikacji : 02.09.2010 09:28
Liczba wy艣wietle艅 : 638licznik odwiedzin: 4175320