logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 355184-2010 z dnia 2010-11-03 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane polegaj膮ce na wykonaniu przebudowy i rozbudowy uj臋cia oraz stacji...
Termin sk艂adania ofert: 2010-11-18

Piotrk贸w Kujawski: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.
Numer og艂oszenia: 365597 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 355184 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM..

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane polegaj膮ce na wykonaniu przebudowy i rozbudowy uj臋cia oraz stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim wg posiadanej przez Zamawiaj膮cego dokumentacji technicznej i pozwole艅 na budow臋. Stacja uzdatniania zasila w wod臋 teren miasta i gminy Piotrk贸w Kujawski oraz zak艂ady przemys艂owe. Jako艣膰 wody uzdatnionej po wykonaniu zam贸wienia musi spe艂nia膰 stale wymagania podane w Rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. w sprawie jako艣ci wody przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Przebudowa stacji przewidywana jest przy zachowaniu ci膮g艂o艣ci w dostawie wody uzdatnionej do spo偶ycia. Podstawowym celem inwestycji jest uzyskanie jako艣ci wody uzdatnionej zgodnie z wymaganiami Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako艣ci wody przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). Roboty winny zosta膰 wykonane i uko艅czone zgodnie z prawem obowi膮zuj膮cym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg贸lno艣ci: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony 艣rodowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustaw膮 o drogach publicznych, Ustaw膮 o odpadach, Ustaw膮 o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiaj膮cego, a kierowanie i nadzorowanie rob贸t mog膮 wykonywa膰 osoby, kt贸re posiadaj膮 wymagane prawem uprawnienia i s膮 ubezpieczone od odpowiedzialno艣ci cywilnej. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : I. Cz臋艣膰 budowlana: 1. Roboty rozbi贸rkowe 2. Roboty murowe i konstrukcyjne 3. Pokrycie dachu 4. Stolarka okienna i drzwiowa 5. Tynki i ok艂adziny 艣cian 6. Posadzki 7. Malowanie 8. Elewacja 9. Wyposa偶enie budynku w sprz臋t ga艣niczy 10. Wymiana ogrodzenia terenu 11. Zbiornik wody czystej 12. Odstojnik pop艂uczyn 13. Zbiornik reakcji 14. Fundamenty pod filtry 15. Fundamenty pod pompy II. Cz臋艣膰 technologiczna: 1. Modernizacja studni uj艣ciowych: 2. Filtry automatyczne 3. Urz膮dzenia technologiczne - dostawa i monta偶 4. Orurowanie i armatura w budynku SUW 5. Orurowanie i armatura zestawu pomp II 6. Orurowanie i armatura zestawu pomp 7. Sieci mi臋dzyobiektowe 8. Oczyszczenie i umocnienie rowu odp艂ywowego+ wymiana kana艂u 9. Budowa nowo projektowanej studni g艂臋binowej nr 4 III. Cz臋艣膰 instalacyjna: 1. Instalacje sanitarne - wod-kan 2. Instalacja c.o. i kot艂ownia. IV. Cz臋艣膰 elektryczna : 1. Sie膰 kabli zewn臋trznych 2. Instalacje technologiczne zewn臋trzne 3. Rozdzielnia technologiczna RT, sterownik PLC 4. Instalacje technologiczne wewn臋trzne 5. Instalacja o艣wietlenia i gniazd wtykowych 6. Agregat pr膮dotw贸rczy, zasilanie obiektu 7. Instalacja odgromowa i wyr贸wnawcza V. Cz臋艣膰 drogowa: 1. Drogi i place wewn臋trzne 2. Chodniki Og贸lny zakres rob贸t stanowi膮cych przedmiot zam贸wienia, z podzia艂em na etapy i bran偶e, okre艣lony zosta艂 w dziale III niniejszej SIWZ, natomiast szczeg贸艂owy zakres rob贸t , okre艣lony zosta艂 w ni偶ej wymienionej dokumentacji projektowej, przedmiarach rob贸t i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t: 1. Projekt budowlany pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 2. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 architektoniczno-budowlana - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 3. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 konstrukcyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 4. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 technologiczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 5. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 instalacyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 6. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 elektryczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 7. Projekt wykonawczy pn. Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i SUW w Piotrkowie Kujawskim - cz臋艣膰 drogowa - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 8. Projekt prac geologicznych uj臋cia w贸d podziemnych z utwor贸w czwartorz臋dowych otworem nr 4 - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 9. Przedmiar rob贸t - cz臋艣膰 budowlana - budynek SUW, ogrodzenie terenu- opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wroc艂aw, ul Mokronowska 2. 10. Przedmiar rob贸t - cz臋艣膰 budowlana - zbiornik wyr贸wnawczy V= 500 m

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?26.8 KB POBIERZog艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia20.12.2010 11:51146

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2010-12-20 11:50:47
Data ostatniej modyfikacji : 20.12.2010 11:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1022licznik odwiedzin: 4422325