logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:

Pe艂nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwi膮zanymi z realizacj膮 inwestycji pod nazw膮: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Og艂oszenie powi膮zane:

Og艂oszenie nr 403410-2010 z dnia 2010-12-09 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Pe艂nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwi膮zanymi z realizacj膮 inwestycji pod nazw膮: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
Termin sk艂adania ofert: 2010-12-17

--------------------------------------------------------------------------------


Piotrk贸w Kujawski: Pe艂nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwi膮zanymi z realizacj膮 inwestycji pod nazw膮: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
Numer og艂oszenia: 10783 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugiZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 403410 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Pe艂nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwi膮zanymi z realizacj膮 inwestycji pod nazw膮: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Us艂ugi.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Pe艂nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwi膮zanymi z realizacj膮 inwestycji pod nazw膮: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJ臉CIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM.

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt finansowany w ramach dzia艂ania Podstawowe us艂ugi dla gospodarki i ludno艣ci wiejskiej obj臋tego PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 28.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

B膭KU BUDOWNICTWO OG脫LNE 艁ukasz B膮k, ul. 11 Listopada 33/49, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 94416,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

Cena wybranej oferty: 78000,00

Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 78000,00 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 99000,00

Waluta: PLN.Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Miros艂aw Skonieczny
Autor : Tomasz Cieisielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2011-01-11 09:49:02
Data ostatniej modyfikacji : 11.01.2011 08:49
Liczba wy艣wietle艅 : 590licznik odwiedzin: 4496828