logo
Og艂oszenia
Og艂oszenie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
ZAPRASZAM na V Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu 27 maja (pi膮tek) o godz. 13.00, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

przy ul. Ko艣cielnej 1, z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wyb贸r sekretarza sesji.
4. Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.
5. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
6. Podj臋cie uchwa艂:
a) w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011 - 2017 (Projekt Nr V/28/2011);
b) w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Piotrkowie Kujawskim oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania (Projekt Nr V/29/2011);
c) zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Projekt Nr V/30/2011);
d) w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci oraz szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr V/31/2011);
e) w sprawie w sprawie Programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku (Projekt Nr V/32/2011);
f) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2011 rok (Projekt Nr V/33/2011);
g) w sprawie przej臋cia od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajduj膮cymi si臋 na terenie Gminy Piotrk贸w Kujawski V/34/2011);
h) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011 - 2025 (Projekt Nr V/35/2011);
i) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011 (Projekt Nr V/36/2011);
7. Interpelacje
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zako艅czenie obrad.

Arkadiusz Rybak
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej
Autor : Arkadiusz Rybak - Przewodnicz膮cy
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2011-05-23 14:02:25
Data ostatniej modyfikacji : 23.05.2011 14:02
Liczba wy艣wietle艅 : 559

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  23.05.2011 15:24poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  23.05.2011 15:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3731579