logo
Og艂oszenia
Og艂oszenie

ZAPRASZAM na V Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu 27 maja (pi膮tek) o godz. 13.00, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

przy ul. Ko艣cielnej 1, z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wyb贸r sekretarza sesji.
  4. Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.
  5. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.聽
  6. Podj臋cie uchwa艂:

a) w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011 - 2017 (Projekt Nr V/28/2011);

b) w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Piotrkowie Kujawskim oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania (Projekt Nr V/29/2011);

c) zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Projekt Nr V/30/2011);

d) w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci oraz szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr V/31/2011);

e) w sprawie w sprawie Programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku (Projekt Nr V/32/2011);

f) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2011 rok (Projekt Nr V/33/2011);

g) w sprawie przej臋cia od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajduj膮cymi si臋 na terenie Gminy Piotrk贸w Kujawski V/34/2011);

h) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011 - 2025 (Projekt Nr V/35/2011); i) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011 (Projekt Nr V/36/2011);

7. Interpelacje

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zako艅czenie obrad.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Arkadiusz Rybak

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej

Autor : Arkadiusz Rybak - Przewodnicz膮cy
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2011-05-23 14:02:25
Data ostatniej modyfikacji : 2011-05-23 15:24:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1477

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  23.05.2011 14:24poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  23.05.2011 13:02poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4691293