logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2011
Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C

Piotrk贸w Kujawski: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15
Numer og艂oszenia: 185497 - 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 132797 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 roboty budowlane - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15 Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej 2. Wykonanie przebudowy drogi gminnej 3. Wykonanie remontu przepustu w nurtach kana艂u Gop艂o-艢wiesz w km 8+405 do km 8+717 pod ulic膮 Parkow膮 w Piotrkowie Kujawskim 4. Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ..

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zam贸wienia realizowany b臋dzie w ramach Dzia艂ania 1.1 Infrastruktura drogowa, O艣 priorytetowa 1, Rozw贸j infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - dotyczy projektu nr RPKP 01.01.00 - 04-14/10, umowa nr WPW.I.3043-1-65-594/2010 pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C - ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 14.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • Drogi i Mosty Henryk Boczek ,, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowroc艂aw, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 2432354,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

  • Cena wybranej oferty: 1909003,10

  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 1909003,10 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 2034810,80

  • Waluta: PLN.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2011-07-06 13:32:00
Data ostatniej modyfikacji : 06.07.2011 13:32
Liczba wy艣wietle艅 : 557licznik odwiedzin: 4314200