logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
(wtorek) o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, przy ul. Ko艣cielnej 1, z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

Piotrk贸w Kujawski dn. 2011.11.21


- wszyscy -Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz膮dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ZAPRASZAM
na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu 29 listopada 2011 r. (wtorek) o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, przy ul. Ko艣cielnej 1, z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wyb贸r sekretarza sesji.
4. Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.
5. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
6. Podj臋cie uchwa艂:
a) w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Projekt Nr IX/60/2011);
b) w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr IX/61/2011);
c) w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci (Projekt
Nr IX/62/2011);
d) w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2012 rok (Projekt
Nr IX/63/2011);
e) w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci podatku od 艣rodk贸w transportowych (Projekt
Nr IX/64/2011);
f) w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej (Projekt Nr IX/65/2011);
g) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w (Projekt Nr IX/66/2011);
h) w sprawie ustalenia dop艂at na 2012 rok dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅 kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Projekt nr IX/67/2011);
i) w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejsko - Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotycz膮cych 艣wiadcze艅 pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczni贸w z terenu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr IX/68/2011);
j) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (projekt Nr IX/69/2011);
k) w sprawie Wieloletniego Programu Wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem na lata 2012 - 2015 (Projekt Nr IX/70/2011);
l) w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej, oddanych w u偶ytkowanie wieczyste, nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr IX/71/2011);
艂) w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski (projekt Nr IX/72/2011);
m) w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych (Projekt Nr IX/73/2011);
n) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011 - 2025 (Projekt Nr IX/74/2011);
o) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011 (Projekt Nr IX/75/2011);
7. Interpelacje
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zako艅czenie obrad.Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej
w Piotrkowie Kujawskim
Jaros艂aw Arkadiusz Rybak
Autor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2011-11-21 11:38:36
Data ostatniej modyfikacji : 21.11.2011 11:38
Liczba wy艣wietle艅 : 665

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  21.11.2011 11:41poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  21.11.2011 11:44poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  21.11.2011 11:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4119935