logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu

29 listopada 2011 r. (wtorek) o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, przy ul. Ko艣cielnej 1, z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

Piotrk贸w Kujawski dn. 2011.11.21

- wszyscy -

聽聽聽聽聽聽聽

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz膮dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

ZAPRASZAM

na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu 29listopada 2011 r. (wtorek) o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, przy ul. Ko艣cielnej 1, z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

1.聽聽聽聽聽 Otwarcie Sesji.

2.聽聽聽聽聽 Stwierdzenie quorum.

3.聽聽聽聽聽 Wyb贸r sekretarza sesji.

4.聽聽聽聽聽 Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.

5.聽聽聽聽聽 Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.

6.聽聽聽聽聽 Podj臋cie uchwa艂:

a) w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Projekt Nr IX/60/2011);

b) w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr IX/61/2011);

c) w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek w podatku od nieruchomo艣ci (Projekt
Nr IX/62/2011);

d) w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2012 rok (Projekt
Nr IX/63/2011);

e) w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci podatku od 艣rodk贸w transportowych (Projekt

Nr IX/64/2011);

f) w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej (Projekt Nr IX/65/2011);

g) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w (Projekt Nr IX/66/2011);

h) w sprawie ustalenia dop艂at na 2012 rok dla wszystkich taryfowych odbiorc贸w us艂ug odprowadzaj膮cych 艣cieki bytowe i komunalne do zbiorczych urz膮dze艅 kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Projekt nr IX/67/2011);

i) w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejsko - Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotycz膮cych 艣wiadcze艅 pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczni贸w z terenu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr IX/68/2011);

j) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (projekt Nr IX/69/2011);

k) w sprawie Wieloletniego Programu Wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem na lata 2012 - 2015 (Projekt Nr IX/70/2011);

l) w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej, oddanych w u偶ytkowanie wieczyste, nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr IX/71/2011);

艂) w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski (projekt Nr IX/72/2011);

m) w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych (Projekt Nr IX/73/2011);

n) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2011 - 2025 (Projekt Nr IX/74/2011);

o) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2011 (Projekt Nr IX/75/2011);

7.Interpelacje

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 8.Wolne wnioski i zapytania.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽9. Zako艅czenie obrad.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w Piotrkowie Kujawskim

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Jaros艂aw Arkadiusz Rybak

Autor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2011-11-21 11:38:36
Data ostatniej modyfikacji : 2011-11-21 11:57:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1296

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  21.11.2011 10:44poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  21.11.2011 10:41poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  21.11.2011 10:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5109701