logo
Wzory dokument贸w » Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku

Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku

Od 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsi臋biorcy (osoby fizyczne), kt贸rzy byli wpisani do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski znajduj膮 si臋 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, kt贸r膮 prowadzi Minister Gospodarki. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski od 1 stycznia 2012 r. nie jest ju偶 organem ewidencyjnym. Obowi膮zuj膮cym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykre艣lenie) jest wniosek CEIDG-1 - mo偶na go pobra膰 na stronie internetowej: www.firma.gov.pl I. Rejestracja dzia艂alno艣ci gospodarczej os贸b fizycznych, kt贸rzy chc膮 rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 dokonuje si臋 poprzez nast臋puj膮ce procedury:

I.Nowego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej mo偶na dokona膰 w dwojaki spos贸b:

a.osoba fizyczna sk艂ada wniosek o wpis do CEIDG za po艣rednictwem formularza elektronicznego dost臋pnego na stronie internetowej CEIDG, Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za po艣rednictwem elektronicznej platformy us艂ug administracji publicznej (e-PUAP). System teleinformatyczny CEIDG przesy艂a wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie z艂o偶enia wniosku.

b.wniosek o wpis do CEIDG mo偶e by膰 z艂o偶ony w wybranym przez przedsi臋biorcy urz臋dzie gminy: osobi艣cie lub wys艂any listem poleconym (w贸wczas w艂asnor臋czno艣膰 podpisu musi by膰 potwierdzona przez Notariusza)

II. W przypadku z艂o偶enia wniosku o wpis do CEIDG w urz臋dzie gminy:

1.Nale偶y wype艂ni膰 wniosek CEIDG-1 komputerowo lub d艂ugopisem - pismem wyra藕nym, bez poprawek i skre艣le艅;

2.Wniosek mo偶e by膰 wype艂niony na stronie internetowej: www.firma.gov.pl za pomoc膮 kreatora, nast臋pnie nale偶y go wydrukowa膰 i przynie艣膰 do gminy;

3.Przy z艂o偶eniu wniosku o wpis do CEIDG przedsi臋biorca powinien posiada膰 dow贸d osobisty oraz decyzj臋 Urz臋du Skarbowego o nadaniu numeru NIP (pomy艂ka w numerze NIP, a zatem sprostowanie wpisu znacznie wyd艂u偶a pojawienie si臋 wpisu na stronie CEIDG);

4.Z艂o偶ony wniosek CEIDG-1 w gminie zostaje przekszta艂cony na form臋 dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem elektronicznym pracownika gminy i wys艂any do CEIDG.

5.Przedsi臋biorca po z艂o偶eniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzaj膮cy z艂o偶enie wniosku w gminie.

6.Przedsi臋biorca nie otrzymuje za艣wiadczenia z gminy, gdy偶 zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej, za艣wiadczenie o wpisie do CEIDG ma form臋 dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.

7.Nadanie numeru REGON dla przedsi臋biorcy dokonuje si臋 automatycznie przez Urz膮d Statystyczny. Numer ten pojawia si臋 na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Je艣li przedsi臋biorca chce posiada膰 dokument w wersji papierowej o nadaniu numeru REGON, powinien zg艂osi膰 si臋 do Urz臋du Statystycznego.

8.Dane przedsi臋biorcy zawarte we wniosku o wpis s膮 weryfikowane przez CEIDG, a informacja o niezgodno艣ci danych jest wysy艂ana do przedsi臋biorcy drog膮 elektroniczn膮 - dlatego wa偶ne jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej.

9.Pojawienie si臋 wpisu na stronie internetowej CEIDG jest r贸wnoznaczne z formalnym zako艅czeniem procesu rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej.

10.W ci膮gu 7 dni od daty rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci nale偶y zg艂osi膰 si臋 do oddzia艂u ZUS lub KRUS, celem zg艂oszenia do ubezpiecze艅.

11.Je艣li przedsi臋biorca chce by膰 p艂atnikiem VAT lub zarejestrowa膰 kas臋 fiskaln膮, bez zb臋dnej zw艂oki winien zg艂osi膰 si臋 do w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego. III. Procedury ewidencyjne w zakresie zmian we wpisie, zawiesze艅 i wznowie艅 dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz wykre艣le艅 dokonywane s膮 w ten sam spos贸b jak przy nowym wpisie.

Przyj臋cia interesant贸w: ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j 13 (I pi臋tro) godz.: poniedzia艂ek - pi膮tek od 7.30 do 15.30

Formularz aktywny wniosku do wype艂nienia na komputerze jest na stronie internetowej: www.firma.gov.pl

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF75.8 KB POBIERZCEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIA艁ALNO艢CI2017-01-02 13:07:38106
.PDF36.8 KB POBIERZCz臋艣膰 CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej2017-01-02 13:08:4895
.PDF43.1 KB POBIERZCz臋艣膰 CEIDG-PN Udzielone pe艂nomocnictwa2017-01-02 13:09:26103
.PDF30.4 KB POBIERZCz臋艣膰 CEIDG-POPR2017-01-02 13:09:5891
.PDF43.4 KB POBIERZCz臋艣膰 CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych2017-01-02 13:10:5895
.PDF40.9 KB POBIERZCz臋艣膰 CEIDG-RD Wykonywana dzia艂alno艣膰 gospodarcza2017-01-02 13:11:3387
.PDF35.8 KB POBIERZCz臋艣膰 CEIDG-SC Udzia艂 w sp贸艂kach cywilnych2017-01-02 13:12:1493

Autor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2012-01-09 12:23:45
Data ostatniej modyfikacji : 2012-01-09 12:23:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1702licznik odwiedzin: 5227493