logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2012
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0

Piotrk贸w Kujawski: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm
Numer og艂oszenia: 54893 - 2012; data zamieszczenia: 08.03.2012
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - DostawyZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 26751 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM MIESZANKI WAPIENNO-呕WIROWEJ 0 - 31,5 mm.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Dostawy.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i transport z roz艂adunkiem mieszanki 偶wirowo-wapiennej o granulacji 0- 31,5 mm na remont dr贸g gminnych, w miejsca i w terminach uzgodnionych z Zamawiaj膮cym : Mieszanka 偶wirowo-wapienna o granulacji 0- 31,5 mm - 3100 ton Zamawiaj膮cy wymaga aby Wykonawca dostarczy艂 mieszank臋 w min. II transzach: - I transza - ok. 2800 ton w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiaj膮cym ( nie d艂u偶ej jednak ni偶 w ci膮gu 30 dni od dnia zg艂oszenia faxem lub telefonicznie zapotrzebowania dostarczenia mieszanki) - II transza ok. 300 ton w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiaj膮cym ( nie d艂u偶ej jednak ni偶 w ci膮gu 30 dni od dnia zg艂oszenia faxem lub telefonicznie zapotrzebowania dostarczenia mieszanki) Zamawiaj膮cy zleca膰 b臋dzie prace b臋d膮ce przedmiotem zam贸wienia w miar臋 jego bie偶膮cych potrzeb na podstawie odr臋bnych zlece艅 przekazywanych Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faxem z okre艣leniem zakresu i miejsca wykonania prac. Wykonawca zobowi膮zany jest w terminie 3 dni od daty zg艂oszenia rozpocz膮膰 realizacj臋 dostawy. Ka偶da dostawa winna by膰 udokumentowana dowodem WZ wraz z wydrukiem z wagi wystawionym przez kopalni臋 dodatkowo potwierdzonym przez so艂tysa/radnego miejscowo艣ci, w kt贸rej wykonywana by艂a dostawa lub pracownika UMiG. W przypadku z艂ej jako艣ci kruszywa Wykonawca na w艂asny koszt zobowi膮zany jest zebra膰 wysypane kruszywo z drogi. Podana wielko艣膰 kruszywa drogowego 艂amanego wapiennego jest ilo艣ci膮 przewidywan膮 i mo偶e ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia w/w ilo艣ci kruszywa Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszcze艅 w stosunku do Zamawiaj膮cego. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czony opis przedmiotu zam贸wienia. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty oraz za艂膮czniku nr do oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia..

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 05.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

Przedsi臋biorstwo Produkcyjno - Us艂ugowo - Handlowe Franciszek 呕ywiczy艅ski, Krzywos膮dz, 88-210 Dobre, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 187525,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

Cena wybranej oferty: 185070,00

Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 185070,00 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 316479,00

Waluta: PLN.Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Miros艂aw Skonieczny
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?23.8 KB POBIERZzawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia05.04.2012 13:02160

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2012-03-08 14:38:35
Data ostatniej modyfikacji : 08.03.2012 14:38
Liczba wy艣wietle艅 : 631licznik odwiedzin: 4184960