logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋

dnia 26 czerwca 2012 roku (wtorek), o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Ko艣cielnej 1,

z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:聽聽

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Wyb贸r sekretarza sesji.

  4. Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.

  5. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.

  6. Podj臋cie uchwa艂:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2011 rok (projekt Nr XIV/93/2012),

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego O艣rodka

Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za 2011 rok (projekt Nr XIV/94/2012),

7. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2011 rok:

a) przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania z wykonania bud偶etu za 2011 rok聽wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacj膮 o stanie mienia gminy;

b) zapoznanie si臋 z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2011 rok;

c) zapoznanie si臋 z opini膮 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim w sprawie wykonania bud偶etu za 2011 rok;

d) zapoznanie si臋 z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski;

e) zapoznanie si臋 z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku

Komisji Rewizyjnej dotycz膮cego absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski. 

8. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem oraz stanowiskami Komisji

Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej .

9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2011 rok (projekt Nr XIV/95/2012),

10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2011 rok (projekt Nr聽 XIV/96/2012).

11. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2012-2025 (projekt Nr XIV/97/2012).

12. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2012 (Projekt Nr XIV/98/2012).

13. Interpelacje.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zako艅czenie obrad.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w Piotrkowie Kujawskim

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Arkadiusz Jaros艂aw Rybak

Autor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2012-06-22 08:18:14
Data ostatniej modyfikacji : 2012-06-22 08:18:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1244licznik odwiedzin: 5109842