logo
Og艂oszenia » Pomocy spo艂ecznej
ZALICZKA ALIMENTACYJNA

1 lipca 2007r. mo偶na sk艂ada膰 wnioski o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej na nowy okres zasi艂kowy 2007/2008. za po艣rednictwem komornika s膮dowego prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne.

Wnioski te mo偶na b臋dzie pobra膰 w Wydziale 艢wiadcze艅 Rodzinnych Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim.

Komu przys艂uguje zaliczka alimentacyjna.

Zaliczka alimentacyjna przys艂uguje dzieciom uprawnionym do 艣wiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytu艂u wykonawczego, kt贸rego egzekucja jest bezskuteczna, je偶eli dziecko:

1) jest wychowywane przez osob臋 samotnie wychowuj膮c膮 dziecko;

2) jest osob膮 ucz膮c膮 si臋, w rozumieniu przepis贸w o 艣wiadczeniach rodzinnych.

Dziecko uprawnione do 艣wiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytu艂u wykonawczego, kt贸rego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez osob臋 pozostaj膮c膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, je偶eli osoba pozostaj膮ca w zwi膮zku ma艂偶e艅skim z艂o偶y艂a do s膮du pozew o separacj臋 albo rozw贸d i spe艂nione s膮 pozosta艂e warunki okre艣lone w ustawie.

Zaliczka alimentacyjna przys艂uguje:

1) do uko艅czenia 18 roku 偶ycia,

2) do uko艅czenia 24 roku 偶ycia, w przypadku gdy dziecko uczy si臋 w szkole lub szkole wy偶szej.

Zaliczka przys艂uguje, je偶eli doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 z艂. (przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza si臋 otrzymywanej zaliczki).

Zaliczka nie przys艂uguje, je偶eli osoba uprawniona (dziecko):

1) przebywa w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie (dom pomocy spo艂ecznej, plac贸wka opieku艅czo - wychowawcza, m艂odzie偶owy o艣rodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zak艂ad poprawczy, areszt 艣ledczy, zak艂ad karny, zak艂ad opieku艅czo - leczniczy, zak艂ad piel臋gnacyjno - opieku艅czy, a tak偶e szko艂a wojskowa lub inna szko艂a zapewniaj膮ca nieodp艂atne pe艂ne utrzymanie, w tym wy偶ywienie, zakwaterowanie i umundurowanie),

2) przebywa w rodzinie zast臋pczej,

3) zawar艂a zwi膮zek ma艂偶e艅ski,

4) jest uprawniona do zasi艂ku rodzinnego na w艂asne dziecko.

Wysoko艣膰 zaliczki alimentacyjnej.

Zaliczka przys艂uguje do wysoko艣ci 艣wiadczenia alimentacyjnego, nie wi臋cej jednak ni偶:

1) w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 z艂 dla osoby uprawnionej albo 250,00 z艂, je偶eli osoba ta legitymuje si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

2) w przypadku, gdy w rodzinie s膮 trzy osoby, lub wi臋cej, uprawnione do zaliczki - 120,00 z艂 dla osoby uprawnionej albo 170,00 z艂, je偶eli osoba ta legitymuje si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

W przypadku, gdy doch贸d rodziny nie przekracza 50 % kwoty 583 z艂 (291,50 z艂 netto na osob臋) kwot臋 zaliczki zwi臋ksza si臋 do:

1) w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 z艂 dla osoby uprawnionej albo 380,00 z艂, je偶eli osoba ta legitymuje si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

2) w przypadku, gdy w rodzinie s膮 trzy osoby, lub wi臋cej, uprawnione do zaliczki - 250,00 z艂 dla osoby uprawnionej albo 300,00 z艂, je偶eli osoba ta legitymuje si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

Prawo do zaliczki ustala organ w艂a艣ciwy wierzyciela pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym zosta艂 z艂o偶ony u komornika s膮dowego wniosek wraz z wymagan膮 dokumentacj膮, do ko艅ca okresu zasi艂kowego.

Osob膮 uprawnion膮 do zaliczki jest dziecko, na kt贸re zas膮dzono alimenty.

Ustalenie prawa do zaliczki nast臋puje na wniosek:

1) osoby uprawnionej do zaliczki,

2) przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej,

3) opiekuna prawnego osoby uprawnionej.

Wniosek sk艂ada si臋 za po艣rednictwem komornika s膮dowego prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej. Komornik do艂膮cza do wniosku o przyznanie zaliczki za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowadzonego post臋powania egzekucyjnego, w tym informacj臋 o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego. Bezskuteczno艣膰 egzekucji ma miejsce, gdy nie wyegzekwowano nale偶no艣ci z tytu艂u 艣wiadcze艅 alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesi臋cy.

W przypadku, gdy 艣wiadczenia alimentacyjne dochodzone s膮 od d艂u偶nika alimentacyjnego zamieszka艂ego za granic膮 Rzeczypospolitej Polskiej, osoba maj膮ca prawo do 艣wiadcze艅 alimentacyjnych sk艂ada do organu w艂a艣ciwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej 艂膮cznie z informacj膮 s膮du okr臋gowego o stanie egzekucji lub za艣wiadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji 艣wiadcze艅 alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesi臋cy oraz wymagan膮 dokumentacj膮. Osobie tej zaliczka przys艂uguje pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym osoba z艂o偶y艂a wniosek do s膮du okr臋gowego o wykonanie wyroku, ustalaj膮cego prawo do 艣wiadcze艅 alimentacyjnych, w pa艅stwie zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego.

Wymagane dokumenty:

Organ w艂a艣ciwy wierzyciela wydaje decyzj臋 administracyjn膮 o przyznaniu zaliczki na podstawie:

1) wniosku o przyznanie zaliczki,

2) za艣wiadczenia komornika s膮dowego o bezskuteczno艣ci egzekucji 艣wiadcze艅 alimentacyjnych i wysoko艣ci wyegzekwowanych 艣wiadcze艅 alimentacyjnych,

3)informacji s膮du okr臋gowego o stanie egzekucji lub za艣wiadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji 艣wiadcze艅 alimentacyjnych;

4) o艣wiadczenia wnioskodawcy:

a) i偶 osoba uprawniona nie przebywa w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie albo w rodzinie zast臋pczej, nie zawar艂a zwi膮zku ma艂偶e艅skiego, nie jest uprawniona do zasi艂ku rodzinnego na w艂asne dziecko,

b) o przekazaniu komornikowi s膮dowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezb臋dnych do prowadzenia post臋powania egzekucyjnego wobec d艂u偶nika alimentacyjnego,

5) informacji osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej os贸b zobowi膮zanych do alimentacji wzgl臋dem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku艅czy,

6) innych niezb臋dnych dokument贸w okre艣lonych w przepisach o 艣wiadczeniach rodzinnych.

Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej:

Organ w艂a艣ciwy wierzyciela wstrzymuje wyp艂at臋 zaliczki:

1) w przypadku odmowy udzielenia organowi w艂a艣ciwemu wierzyciela informacji maj膮cych wp艂yw na wyp艂at臋 zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych,

2) w przypadku odmowy udzielenia komornikowi s膮dowemu przez osob臋 uprawnion膮 do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji maj膮cych wp艂yw na skuteczno艣膰 egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.

W przypadku udzielenia powy偶szych informacji wznawia si臋 wyp艂at臋 zaliczki od miesi膮ca, w kt贸rym wp艂yn臋艂y informacje, do ko艅ca okresu zasi艂kowego. Je偶eli wznowienie wyp艂aty wstrzymanej zaliczki nie nast膮pi do ko艅ca okresu zasi艂kowego, prawo do zaliczki wygasa.

Komornik s膮dowy jest obowi膮zany udzieli膰 organowi w艂a艣ciwemu wierzyciela informacji maj膮cych wp艂yw na wyp艂at臋 zaliczki.

Zwrot zaliczki alimentacyjnej:

D艂u偶nik alimentacyjny jest zobowi膮zany do zwrotu organowi w艂a艣ciwemu wierzyciela nale偶no艣ci w wysoko艣ci zaliczek wyp艂aconych osobie uprawnionej, powi臋kszonej o 5 %.

Osoba, kt贸ra pobra艂a nienale偶nie zaliczk臋, jest zobowi膮zana do jej zwrotu.

Organ w艂a艣ciwy wierzyciela mo偶e umorzy膰 nale偶no艣ci d艂u偶nika alimentacyjnego z tytu艂u wyp艂aconych zaliczek, a tak偶e wierzyciela z tytu艂u nienale偶nie pobranej zaliczki, uwzgl臋dniaj膮c sytuacj臋 dochodow膮 i rodzinn膮 tych os贸b.

Autor : Monika Fer
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2007-07-11 10:40:26
Data ostatniej modyfikacji : 11.07.2007 10:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1142licznik odwiedzin: 4413204