logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,

kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu 22 marca 2013 r. (pi膮tek) o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, przy ul. Ko艣cielnej 1,

z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Wyb贸r sekretarza sesji.

  4. Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.

  5. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.

  6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski mi臋dzy sesjami.

  7. Informacja Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim o dzia艂aniach podejmowanych mi臋dzy sesjami.

  8. Podj臋cie uchwa艂:

a) w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXVIII/5/90 Rady Gminy Piotrk贸w Kujawski

z dnia 10 grudnia 1990 r. w sprawie Statutu So艂ectwa Gminy Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr XXI/144/2013);

b) w sprawie nadania statut贸w jednostkom pomocniczym - so艂ectwom Gminy Piotrk贸w Kujawski (Projekt Nr XXI/145/2013);

c) w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 (Projekt Nr XXI/146/2013);

d) w sprawie wywo艂ania kompleksowej kontroli Najwy偶szej Izby Kontroli w zakresie gospodarki finansowej w Miejsko - Gminnym O艣rodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Piotrkowie Kujawskim za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku

(Projekt Nr XXI/147/2013);

e) w sprawie wywo艂ania kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
w zakresie gospodarki finansowej w Miejsko - Gminnym O艣rodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku (Projekt Nr XXI/148/2013);

f) w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2014 (Projekt Nr XXI/149/2013);

g) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2013-2025(Projekt Nr XXI/150/2013);

h) zmieniaj膮cej uchwa艂臋w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013 (Projekt Nr XXI/151/2013).

9. Interpelacje

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 10. Wolne wnioski i zapytania.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽11. Zako艅czenie obrad.


聽聽 Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej

聽 w Piotrkowie Kujawskim

聽 S艂awomir Henryk Bogucki

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF97.5 KB POBIERZDokument PDF2013-03-15 13:47:15233

Autor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2013-03-15 13:44:59
Data ostatniej modyfikacji : 2013-03-15 13:48:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1033

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  15.03.2013 12:46poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  15.03.2013 12:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4761830