logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2013
Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:

BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 319042-2013 z dnia 2013-08-07 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP Zamawiaj膮cy wymaga aby ca艂e zadanie zosta艂o wykonane w dw贸ch cz臋艣ciach: ...
Termin sk艂adania ofert: 2013-08-23


Piotrk贸w Kujawski: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP
Numer og艂oszenia: 386214 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 319042 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: BUDOWA SIECI WODOCI膭GOWEJ DLA MIEJSCOWO艢CI BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO - II ETAP Zamawiaj膮cy wymaga aby ca艂e zadanie zosta艂o wykonane w dw贸ch cz臋艣ciach: 2.1.1. Pierwsza cz臋艣膰 wykonana w terminie do 29 listopada 2013 roku w zakres kt贸rej ( zgodnie z za艂膮cznikiem mapowym w skali 1: 10000 oraz kosztorysami ofertowymi) wchodzi膰 b臋dzie wykonanie : a) Wykonanie sieci wodoci膮gowej o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 17 854 mb w tym: - z rur fi 110 - 15 171 mb - z rur fi 90 - 2 683 mb. b) Wykonanie przy艂膮czy wodoci膮gowych o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 723 mb/ 22 szt. w tym: - z rur fi 32 mm - 298 mb. - z rur fi 40 mm - 130 mb. - z rur fi 50 mm - 170 mb. - z rur fi 32 mm - 125 mb. c) Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej d) Przywr贸cenie nawierzchni dr贸g oraz grunt贸w przez kt贸re przebiega膰 b臋dzie sie膰 wodoci膮gowa b膮d藕 przy艂膮cza wodoci膮gowe do stanu pierwotnego. 2.1.2. Druga cz臋艣膰 wykonana w terminie od 01.01.2014 do 16 czerwca 2014 roku w zakres kt贸rej ( zgodnie z za艂膮cznikiem mapowym w skali 1: 10000 oraz kosztorysami ofertowymi) wchodzi膰 b臋dzie wykonanie : a) Wykonanie sieci wodoci膮gowej o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 7 183 mb w tym: - z rur fi 110 - 6 994 mb - z rur fi 90 - 189 mb. b) Wykonanie przy艂膮czy wodoci膮gowych o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 187 mb/ 9 szt. w tym: - z rur fi 32 mm - 163 mb. - z rur fi 40 mm - 24 mb. c) Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej d) Przywr贸cenie nawierzchni dr贸g oraz grunt贸w przez kt贸re przebiega膰 b臋dzie sie膰 wodoci膮gowa b膮d藕 przy艂膮cza wodoci膮gowe do stanu pierwotnego. UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku - za艂膮czniku nr 9 do SIWZ - wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. 2.2. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa, przedmiar rob贸t oraz kosztorys ofertowy. 2.3. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia. 2.4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. 2.5. Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia...

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 20.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
Zak艂ad Us艂ugowy WOD - BUD - Zdzis艂aw Kli艅ski 87- 811, Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 1413293,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

Cena wybranej oferty: 1032509,28

Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 1032509,28 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 3335328,76

Waluta: PLN.


Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?20.7 KB POBIERZzawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia24.09.2013 11:1193

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2013-09-24 11:11:26
Data ostatniej modyfikacji : 24.09.2013 11:11
Liczba wy艣wietle艅 : 604licznik odwiedzin: 4314182