logo
Og艂oszenia » Oferty pracy
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE

REFERENT ds. obronnych i kontroli wewn臋trznej W URZ臉DZIE MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Wymagania niezb臋dne :

a)obywatelstwo polskie;

b) wykszta艂cenie wy偶sze o specjalno艣ci - audyt wewn臋trzny w jednostkach sektora finans贸w publicznych

c) znajomo艣膰 zagadnie艅 z zakresu prawa finansowego, finans贸w publicznych, zasad rachunkowo艣ci, zam贸wie艅 publicznych, Kodeksu post臋powania administracyjnego, ustawy o samorz膮dzie gminnym, zada艅 powszechnego obowi膮zku obrony i zarz膮dzania kryzysowego;

d) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystania z pe艂ni praw publicznych;

e) nieposzlakowana opinia.


Wymagania dodatkowe:

a) umiej臋tno艣膰 sprawnej organizacji pracy

c) wysoka kultura osobista;

d) umiej臋tno艣ci pracy w zespole;

e) 艂atwo艣膰 nawi膮zywania kontakt贸w ;

f) opanowanie.

Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

a)przygotowywanie planu kontroli wewn臋trznej;

b) systematyczne badanie i dokonywanie oceny adekwatno艣ci , efektywno艣ci i skuteczno艣ci system贸w kontroli zarz膮dzania oraz kierowania jednostk膮, w tym przestrzegania procedur kontroli finansowej;

c) badanie wiarygodno艣ci sprawozda艅 finansowych oraz sprawozda艅 z wykonania bud偶etu;

d) dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowo艣ci, legalno艣ci i oszcz臋dno艣ci w dokonywaniu wydatk贸w, uzyskania mo偶liwie najlepszych efekt贸w w ramach posiadanych 艣rodk贸w oraz przestrzegania termin贸w realizacji zada艅 i zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅;

e) dokonywanie identyfikacji i analizy obszar贸w ryzyka w zakresie dzia艂ania jednostki;

f) przygotowywanie sprawozda艅 z wykonywanych zada艅 kontrolnych, z realizacji planu kontroli;

g) przedstawienie zalece艅 w sprawie usuwania ewentualnych uchybie艅;

h) czynno艣ci doradcze, w tym sk艂adanie wniosk贸w dotycz膮cych usprawnienia jednostki;

i) wykonywanie zada艅 zleconych z zakresu obronno艣ci i obrony cywilnej;

J) wykonywanie zada艅 w艂asnych z zakresu zarz膮dzania kryzysowego.

Wymagane dokumenty:

a) 偶yciorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie (dyplom lub za艣wiadczenie o stanie odbytych studi贸w);

d) kwestionariusz osobowy;

e) o艣wiadczenie kandydata, 偶e nie by艂 prawomocnie skazany za przest臋pstwo umy艣lne;

f) o艣wiadczenie o braku przeciwwskaza艅 do pracy na w/w stanowisku;

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach.


Do sk艂adanych dokument贸w prosimy dopisa膰 klauzul臋: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr 101, poz.926 z p贸藕n. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 11.10.2013r. w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski w zamkni臋tych kopertach z opisem "Konkurs na stanowisko referent ds. obronnych i kontroli wewn臋trznej"

聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF67.4 KB POBIERZDokument PDF2013-10-01 15:33:39222

Autor : Jolanta Wili艅ska
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2013-10-01 15:33:12
Data ostatniej modyfikacji : 2013-10-01 15:41:18
Liczba wy艣wietle艅 : 1403

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  01.10.2013 14:40poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  01.10.2013 14:38poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  01.10.2013 14:37poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  01.10.2013 14:37poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  01.10.2013 14:34poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  01.10.2013 14:33poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4762037