logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2013
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA SAMOCHODU DLA WARSZTAT脫W TERAPII ZAJ臉CIOWEJ

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.bip.piotrkowkujawski.plPiotrk贸w Kujawski: DOSTAWA SAMOCHODU DLA WARSZTAT脫W TERAPII ZAJ臉CIOWEJ
Numer og艂oszenia: 459398 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina , ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: DOSTAWA SAMOCHODU DLA WARSZTAT脫W TERAPII ZAJ臉CIOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest - dostawa samochodu przeznaczonego do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych dla Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi gm. Piotrk贸w Kujawski dofinansowanego ze 艣rodk贸w PFRON w ramach Programu wyr贸wnywania r贸偶nic mi臋dzy regionami II Minimalne wymagania techniczne dotycz膮ce pojazdu samoch贸d fabrycznie nowy ( nie zarejestrowany) przew贸z - liczna miejsc siedz膮cych 1 + 8 rodzaj paliwa - olej nap臋dowy ( diesel ) EURO 5 skrzynia bieg贸w - manualna nadwozie - minibus rozstaw osi min. 3400 przeszklony Moc KM - min. 100 kolor nadwozia - czerwony lub inny zaakceptowany przez Zamawiaj膮cego fotel kierowcy z regulacja wysoko艣ci i podparciem odcinka l臋d藕wiowego szyby termoizolacyjne liczba drzwi - 4/5 przesuwane prawe drzwi boczne nap臋d na ko艂a przednie samoch贸d wyposa偶ony w systemy: ABS, EDS, ASR, EPS autoalarm, centralny zamek, immobiliser lusterka zewn臋trzne elektrycznie regulowane i ogrzewane szyby sterowane elektrycznie wspomaganie kierownicy klimatyzacja CLIMATRONIC z dodatkowym sterowaniem w przedziale pasa偶erskim poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasa偶era 艣wiat艂a do jazdy dziennej w艂膮czane automatycznie trzecie 艣wiat艂o stop + 艣wiat艂o przeciwmgielne z ty艂u 艣wiat艂a przeciwmgielne przednie sygna艂 d藕wi臋kowy informuj膮cy o nie wy艂膮czonych 艣wiat艂ach zag艂贸wki z regulacj膮 wysoko艣ci radio z CD dywaniki pod艂oga z wyk艂adzin膮 antypo艣lizgow膮 w przedziale kierowcy i pasa偶erskim mo偶liwo艣膰 艂atwego demonta偶u siedze艅 2 specjalne stanowiska do przewozu os贸b na w贸zkach inwalidzkich ( szyny, pasy, pas bezpiecze艅stwa ) wysuwane najazdy umo偶liwiaj膮ce sprawne wprowadzanie osoby na w贸zku inwalidzkim ( aluminiowe z pow艂ok膮 antypo艣lizgow膮 umo偶liwiaj膮ce r臋czne wprowadzenie w贸zka z ty艂u pojazdu ) dodatkowe o艣wietlenie pasa jezdni ( przy otwartych drzwiach ) przy wprowadzaniu osoby na w贸zku dodatkowe uchwyty w przedziale pasa偶erskim siedzenia obszyte 艂atwo zmywalnym materia艂em komplet opon zimowych z felgami ko艂o zapasowe pe艂nowymiarowe minimalne wymagania dotycz膮ce gwarancji a)2 lata bez limitu kilometr贸w b)3 lata na lakier c)12 lat na nieprzerdzewienie karoserii umieszczenie na poje藕dzie informacji o dofinansowaniu ze 艣rodk贸w PFRON Wraz z dostaw膮 nale偶y przed艂o偶y膰 dokument 艣wiadectwa homologacji na pojazd fabrycznie nowy oraz kart臋 pojazdu 艣wiadcz膮c膮 o nie zarejestrowaniu pojazdu. Uwaga!!! Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 szczeg贸艂owe dane oferowanego pojazdu. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty oraz za艂膮czniku nr do oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia..

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 34.11.44.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 27.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia zapewniaj膮cego wykonanie zam贸wienia, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencja艂 techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym, je偶eli: - Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, je偶eli: -Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy uzna, 偶e Wykonawca spe艂nia warunek dotycz膮cy sytuacji ekonomicznej i finansowej, je偶eli: -Wykonawca o艣wiadczy, 偶e spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Szczeg贸艂owe parametry oferowanego samochodu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian postanowie艅 umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy, je偶eli wyst膮pi膮 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci: a) wyst膮pi艂a konieczno艣膰 wprowadzenia zmian w sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, b) zmiana podatku od towar贸w i us艂ug VAT, c) konieczno艣膰 zmiany terminu wykonania zam贸wienia na skutek: - przed艂u偶aj膮cego si臋 oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp. - wyst膮pienia rob贸t dodatkowych, - zawieszenia rob贸t przez zamawiaj膮cego - dzia艂ania si艂y wy偶szej, d) zmiana warunk贸w finansowania zam贸wienia, e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania p艂atno艣ci na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiaj膮cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotycz膮cych realizacji projektu, f) przy zawieraniu umowy nie mo偶na by艂o przewidzie膰 rozmiaru lub koszt贸w prac. 2. Zmiany zawartej umowy wymagaj膮 pisemnego uzasadnienia sporz膮dzonego przez przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiaj膮cego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem niewa偶no艣ci zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.piotrkowkujawski.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 2.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 20.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Miasta i Gminy 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 pok贸j nr 12 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 mgr Miros艂aw SkoniecznyUWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ


Zamawiaj膮cy dnia 14 listopada 2013 roku zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ.聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 mgr Miros艂aw Skonieczny聽


UWAGA WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ2 Zamawiaj膮cy dnia 14 listopada 2013 roku zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ. Burmistrz Miasta i Gminy mgr Miros艂aw Skonieczny

UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢CI SIWZ 3聽

Zamawiaj膮cy dnia 15 listopada 2013 roku zamie艣ci艂 wyja艣nienie tre艣ci SIWZ 3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?24.6 KB POBIERZog艂oszenie12.11.2013 12:44146
?13.2 KB POBIERZzmiana og艂oszenia12.11.2013 12:45170
.DOC339 KB POBIERZSIWZ12.11.2013 12:45252
.PDF610.3 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ14.11.2013 08:14120
.PDF632 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 214.11.2013 14:14154
.PDF496.5 KB POBIERZWyja艣nienie tre艣ci SIWZ 315.11.2013 12:17109

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2013-11-12 13:44:15
Data ostatniej modyfikacji : 15.11.2013 12:17
Liczba wy艣wietle艅 : 734

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  14.11.2013 14:14poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  14.11.2013 08:13poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  12.11.2013 12:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4496393