logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu 20 grudnia 2013 r. (pi膮tek) o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, przy ul. Ko艣cielnej 1,z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad: 1. Otwarcie Sesji.2. Stwierdzenie quorum.3. Wyb贸r sekretarza sesji.4. Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.5. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrk贸w Kujawski mi臋dzy sesjami.7. Informacja Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie
Kujawskim o dzia艂aniach podejmowanych mi臋dzy sesjami.8. Podj臋cie uchwa艂:a) w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2014 rok (Projekt Nr XXIX/189/2013);b) w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w
Piotrkowie Kujawskim na 2014 rok (Projekt Nr XXIX/190/2013);c) w sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej (projekt Nr XXIX/191/2013);d) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2025 (Projekt
Nr XXIX/192/2013);i) w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
na rok 2014 (Projekt Nr XXIX/193/2013). 9.  Interpelacje  10. Wolne wnioski
i zapytania.  11.
 Zako艅czenie obrad.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 Przewodnicz膮cy
Rady Miejskiej
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w
Piotrkowie Kujawskim

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 S艂awomir Henryk Bogucki
Autor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2013-12-13 20:25:17
Data ostatniej modyfikacji : 13.12.2013 20:25
Liczba wy艣wietle艅 : 593

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:26poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:28poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:32poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:33poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:35poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:36poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:37poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4413185