logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu 20 grudnia 2013 r. (pi膮tek) o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, przy ul. Ko艣cielnej 1,z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie
Sesji.2. Stwierdzenie
quorum.3. Wyb贸r
sekretarza sesji.4. Przyj臋cie
porz膮dku obrad sesji.5. Przyj臋cie
protoko艂u z poprzedniej sesji.6. Sprawozdanie
z dzia艂alno艣ci Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski mi臋dzy sesjami.7. Informacja
Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim o dzia艂aniach
podejmowanych mi臋dzy sesjami.8. Podj臋cie
uchwa艂:a) w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2014 rok (Projekt Nr XXIX/189/2013);b) w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady
Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2014 rok (Projekt Nr XXIX/190/2013);c) w sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej (projekt Nr XXIX/191/2013);d) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2025 (Projekt Nr XXIX/192/2013);i) w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w
Kujawski na rok 2014 (Projekt Nr XXIX/193/2013).9. Interpelacje10. Wolne wnioski i zapytania.11. Zako艅czenie obrad.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w Piotrkowie Kujawskim聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 S艂awomir Henryk BoguckiAutor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2013-12-13 20:25:17
Data ostatniej modyfikacji : 13.12.2013 20:32
Liczba wy艣wietle艅 : 511

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:33poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:35poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:36poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:37poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:38poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:28poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:26poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  13.12.2013 20:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4427187