logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2013
Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 479970-2013 z dnia 2013-11-22 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
聽Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego. Cz臋艣膰 I Zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych,...
聽Termin sk艂adania ofert: 2013-12-06


Piotrk贸w Kujawski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego.
Numer og艂oszenia: 541564 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
聽OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 479970 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego..

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Us艂ugi.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego. Cz臋艣膰 I Zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku oraz od kradzie偶y zwyk艂ej, - ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej, - ubezpieczenia szyb od st艂uczenia, - ubezpieczenia nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w, w nast臋puj膮cych jednostkach organizacyjnych: 1.Urz膮d Miasta i Gminy, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Ko艣cielna 1 2.Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej, Nowa Wie艣 28a, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 3.Szko艂a Podstawowa Bycz, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 4.Szko艂a Podstawowa D臋bo艂臋ka, 88-230 Piotrk贸w Kujawski 5.Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim (w sk艂ad jednostki wchodzi gimnazjum oraz szko艂a podstawowa), 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37 6.Instytucja Kultury Miejsko Gminny O艣rodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Stra偶acka 4 7.Przedszkole Samorz膮dowe, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Targowa 2 8.Instytucja Kultury Biblioteka Publiczna, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, Rynek 20 9. Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. S艂oneczna 32 10. Zak艂ad Komunalny, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. Topolowa 1 11.Jednostki OSP i inne jednostki podlegaj膮ce Urz臋dowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski 12.Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, ul. W艂oc艂awska 37 Cz臋艣膰 II Zam贸wienia Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasa偶er贸w, - ubezpieczenia assistance. Cz臋艣膰 III Zam贸wienia Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w nast臋puj膮cych jednostkach: 1.OSP Piotrk贸w Kujawski 2.OSP D臋bo艂臋ka- Rudzk Du偶y 3.OSP Bycz 4.OSP Lubsin 5.OSP Jerzyce 6.OSP 艢wi膮tniki 7.OSP Po艂ajewo 8.OSP Przew贸z Cz臋艣膰 IV Zam贸wienia Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie jednostek p艂ywaj膮cych w zakresie: - ubezpieczenie casco - ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej - ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w UWAGA: Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawarty jest w Za艂膮czniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych. Wykonawca mo偶e z艂o偶y膰 ofert臋 na jedn膮 cz臋艣膰 zam贸wienia b膮d藕 te偶 na I, II, III i IV cz臋艣膰 zam贸wienia. Ka偶da z cz臋艣ci b臋dzie oceniana odr臋bnie. Wymagania okre艣lone przez Zamawiaj膮cego dotycz膮ce przedmiotu zam贸wienia: 1.Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca udziela艂 pe艂nomocnikowi Zamawiaj膮cego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bie偶膮cej likwidacji szk贸d Zamawiaj膮cego. 2.Zamawiaj膮cy wymaga, aby Zamawiaj膮cy (jednostki Zamawiaj膮cego) nie byli zobowi膮zani do pokrywania strat Wykonawcy dzia艂aj膮cego w formie towarzystwa ubezpiecze艅 wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej sk艂adki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950). 3.Wykonawca musi posiada膰 og贸lne (szczeg贸lne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpiecze艅 okre艣lonych w przedmiocie zam贸wienia oraz do艂膮czy膰 OWU do oferty z艂o偶onej Zamawiaj膮cemu..

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.50.61.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

Cz臋艣膰 NR: 1聽聽

Nazwa: Cz臋艣膰 I zam贸wienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
Interrisk Towarzystwo Ubezpiecze艅 Sp贸艂ka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toru艅, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 154800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

Cena wybranej oferty: 84313,00

Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 83637,00 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 136896,00

Waluta: PLN.

Cz臋艣膰 NR: 2聽聽

Nazwa: Cz臋艣膰 II zam贸wienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
UNIQA T.U. S.A. 90-520 艁贸d藕, ul. Gda艅ska 132 Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Wojciecha B. Jastrz臋bowskiego 24/U04, 02-786 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 88200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

Cena wybranej oferty: 78672,00

Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 78672,00 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 105822,00

Waluta: PLN.

Cz臋艣膰 NR: 3聽聽

Nazwa: Cz臋艣膰 III zam贸wienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Toruniu, Oddzia艂 W艂oc艂awek, ul. Warszawska 17, 87-800 W艂oc艂awek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 13500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

Cena wybranej oferty: 7710,00

Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 7710,00 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 21609,00

Waluta: PLN.

Cz臋艣膰 NR: 4聽聽

Nazwa: Cz臋艣膰 IV zam贸wienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Toruniu, Oddzia艂 W艂oc艂awek ,, ul. Warszawska 17, 87-800 W艂oc艂awek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 3000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

Cena wybranej oferty: 4770,00

Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 4770,00 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 4770,00

Waluta: PLN.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?25.3 KB POBIERZog艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia31.12.2013 11:44118

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2013-12-31 11:43:36
Data ostatniej modyfikacji : 31.12.2013 11:43
Liczba wy艣wietle艅 : 595licznik odwiedzin: 4422191