logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2013
Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:

ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 524320-2013 z dnia 2013-12-17 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
聽1.Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych (segregowanych i niesegregowanych) magazynowanych w kontenerach min. 30 m3 z punktu prze艂adunkowego w Jerzycach oraz PSZOK w...
聽Termin sk艂adania ofert: 2013-12-27


Piotrk贸w Kujawski: ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI
Numer og艂oszenia: 11173 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
聽OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 524320 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: ODBI脫R I ZAGOSPODAROWANIE ODPAD脫W KOMUNALNYCH W GMINIE PIOTRK脫W KUJAWSKI.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Us艂ugi.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: 1.Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych (segregowanych i niesegregowanych) magazynowanych w kontenerach min. 30 m3 z punktu prze艂adunkowego w Jerzycach oraz PSZOK w Piotrkowie Kujawskim ul. Topolowa 1 Odbi贸r ma si臋 odbywa膰 w ci膮gu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zape艂nieniu kontenera. 2.Wykonawca zobowi膮zany jest do przekazywania odpad贸w do regionalnej (zast臋pczej) instalacji do przetwarzania odpad贸w komunalnych oraz zagospodarowania odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji w spos贸b umo偶liwiaj膮cy ograniczenie tych odpad贸w do sk艂adowania, w celu osi膮gni臋cia poziom贸w okre艣lonych w rozporz膮dzeniu wydanym na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy. 3. Roczna szacunkowa ilo艣膰 odpad贸w wynosi ok. 1500 Mg, w tym : i. odpady zmieszane - 750 Mg ii. odpady zbierane selektywnie (suche) - 250 Mg iii. odpady zbierane selektywnie (mokre - biodegradowalne ) - 400 Mg iv. odpady wielkogabarytowe - 30 Mg v. odpady - zu偶yte urz膮dzenia AGD i RTV - 20 Mg vi. gruz - 50 Mg 4. Przedmiot zam贸wienia obejmuje: 1. Zakres us艂ug i czynno艣ci, kt贸re Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany wykonywa膰 w trakcie realizacji niniejszego zam贸wienia obejmuje: - podstawianie pod ramp臋 prze艂adunkow膮 kontener贸w na odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) - podstawienie kontener贸w na odpady segregowane(suche) - podstawienie kontener贸w na odpady segregowane(mokre - biodegradowalne) - podstawienie kontener贸w na odpady wielkogabarytowe - podstawienie kontener贸w na odpady - zu偶yte urz膮dzenia AGD i RTV - podstawienie kontener贸w na gruz - utrzymywanie w kontenerach dobrego zabezpieczenia przed unoszeniem si臋 w powietrze nieprzyjemnych zapach贸w, - uzyskiwanie i przechowywanie wydruk贸w z wa偶enia przekazywanych do instalacji odpad贸w, - wykonywanie sprawozdawczo艣ci - raporty miesi臋czne, sprawozdania kwartalne oraz wykazu ilo艣ci odpad贸w przekazanych z instalacji do dalszego wykorzystywania. 5. W trakcie prowadzenia us艂ug nale偶y przestrzega膰 zasad bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za prawid艂owe zabezpieczenie miejsca prowadzonych us艂ug. Podwykonawcy: Wykonawca, kt贸ry zamierza powierzy膰 podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz臋艣ci zam贸wienia, zobowi膮zany jest wskaza膰 na druku oferty zakresy zam贸wienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b臋dzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zam贸wienia.

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 14.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:
Zak艂ad Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Miko艂aj Gronowski 87-732, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 416666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

Cena wybranej oferty: 457103,41

Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 457103,41 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 457103,41

Waluta: PLN.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?20 KB POBIERZzawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia17.01.2014 11:24135

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2014-01-17 12:23:55
Data ostatniej modyfikacji : 17.01.2014 11:23
Liczba wy艣wietle艅 : 582licznik odwiedzin: 4605686