logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi » 2014
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:

SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAP臉DOWEGO DO CEL脫W OPA艁OWYCH DO KOT艁OWNI W BUDYNKU ZESPO艁U SZK脫艁 I PLACOWEK W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM W 2014 ROKU

Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

Zamieszczanie og艂oszenia:

obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy:

zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim, ul. W艂oc艂awska 37, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 265 41 53, faks 54 265 41 53.

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego:

www.bip.piotrkowkujawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO:

Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAP臉DOWEGO DO CEL脫W OPA艁OWYCH DO KOT艁OWNI W BUDYNKU ZESPO艁U SZK脫艁 I PLACOWEK W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM W 2014 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia:

dostawy.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:

Przedmiotem zam贸wienia s膮 sukcesywne dostawy oleju nap臋dowego do cel贸w opa艂owych w 艂膮cznej ilo艣ci 70 m3聽w 2014 roku do obiektu Zamawiaj膮cego zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Piotrk贸w Kujawski. Olej opa艂owy obj臋ty przedmiotem zam贸wienia powinien charakteryzowa膰 si臋 ni偶ej podanymi parametrami technicznymi: - warto艣膰 opa艂owa -nie ni偶sza ni偶 42,6 MJ/kg - zawarto艣膰 siarki - nie wi臋cej ni偶 0,10 % (m/m) - temperatura p艂yni臋cia - nie wy偶sza ni偶 -20 掳C - temperatura zap艂onu - nie ni偶sza ni偶 56 掳C - g臋sto艣膰 w temp.15 掳C - nie wi臋ksza ni偶 860 kg/cm3. II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej:

nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej:

nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zako艅czenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

o

Warunek ten zostanie spe艂niony, je偶eli Wykonawca wyka偶e, 偶e posiada koncesj臋 na obr贸t paliwami ciek艂ymi(olejem opa艂owym) zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne(Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 ze zmianami);

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

o

Warunek ten zostanie spe艂niony, je偶eli Wykonawca wyka偶e, 偶e wykona艂 lub r贸wnie偶 wykonuje w okresie ostatnich 3-ech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej jedno zam贸wienie obejmuj膮ce dostawy oleju opa艂owego w ilo艣ci 艂膮cznej minimum 50m3 . Powy偶sze Wykonawca musi wykaza膰 w formie za艂膮czonego do oferty wykazu g艂贸wnych dostaw wraz z za艂膮czeniem dowod贸w czy dostawy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie. Dowodem takim jest po艣wiadczenie (np. referencja) lub o艣wiadczenie Wykonawcy, je偶eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 po艣wiadczenia. W odniesieniu do nadal wykonywanych us艂ug po艣wiadczenie powinno by膰 wydane nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

III.3.3) Potencja艂 techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

o

UWAGA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU PRZETARGU.


Zamawiaj膮cy dnia聽31 stycznia 2014 roku zamie艣ci艂 zawiadomienie o uniewa偶nieniu przetargu.


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Anna Pilarska


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF228.2 KB POBIERZog艂oszenie21.01.2014 14:59153
.PDF481.7 KB POBIERZSIWZ21.01.2014 15:00253
.PDF391.5 KB POBIERZ Za艂. nr 1 do SIWZ21.01.2014 15:00221
.PDF212.1 KB POBIERZ Za艂. nr 2 do SIWZ21.01.2014 15:01224
.PDF437.7 KB POBIERZ Za艂. nr 3 do SIWZ21.01.2014 15:01215
.PDF224.6 KB POBIERZ Za艂. nr 4 do SIWZ21.01.2014 15:02210
.PDF193.5 KB POBIERZ Za艂. nr 5 do SIWZ21.01.2014 15:02219
.PDF267.2 KB POBIERZ Za艂. nr 6 do SIWZ21.01.2014 15:02236
.PDF195.3 KB POBIERZ Za艂. nr 7 do SIWZ21.01.2014 15:03272
.PDF221.3 KB POBIERZzawiadomienie o uniewa偶nieniu przetargu31.01.2014 15:09155

Autor : Anna Pilarska
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2014-01-21 14:56:31
Data ostatniej modyfikacji : 31.01.2014 15:09
Liczba wy艣wietle艅 : 948

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  21.01.2014 15:15poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  21.01.2014 15:07poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  21.01.2014 14:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4422209