logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim

kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia 24 lutego 2014 roku (poniedzia艂ek), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Ko艣cielnej 1,

z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Wyb贸r sekretarza sesji.

  4. Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.

  5. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.

  6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski mi臋dzy sesjami.

  7. Informacja Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim o dzia艂aniach podejmowanych mi臋dzy sesjami.

  8. Podj臋cie uchwa艂:

a) w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2014-2016 (projekt Nr XXX/196/2014),

b) w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej(projekt NrXXX/197/2014),

c) w sprawie upowa偶nienia do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej(projekt Nr XXX/198/2014),

d) w sprawie oceny analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Piotrk贸w Kujawski i analizy zasadno艣ci przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowych plan贸w (projekt Nr XXX/199/2014),

e) w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania zasi艂ku celowego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b i rodzin obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020,(projekt Nr XXX/200/2014),

f) w sprawie ustalenia wysoko艣ci diety dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim (projekt Nr XXX/201/2014).

9. Interpelacje.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zako艅czenie obrad.


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w Piotrkowie Kujawskim

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽S艂awomir Henryk Bogucki

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF86.9 KB POBIERZDokument PDF2014-02-14 09:00:34274

Autor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2014-02-14 08:57:26
Data ostatniej modyfikacji : 2014-02-14 08:59:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1332

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  14.02.2014 07:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6221787