logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2014
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:

Przebudowa ul. Pozna艅skiej w Piotrkowie Kujawskim

Og艂oszenie powi膮zane:Og艂oszenie nr 56233-2014 z dnia 2014-03-17 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w KujawskiPrzedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: Przebudowa ul. Pozna艅skiej w Piotrkowie Kujawskim. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Wykonanie zjazd贸w 2. Wykonanie element贸w...Termin sk艂adania ofert: 2014-04-03 Piotrk贸w Kujawski: Przebudowa ul. Pozna艅skiej w Piotrkowie KujawskimNumer og艂oszenia: 82835 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 56233 - 2014r.Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIAII.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa ul. Pozna艅skiej w Piotrkowie Kujawskim.II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania pod nazw膮: Przebudowa ul. Pozna艅skiej w Piotrkowie Kujawskim. Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Wykonanie zjazd贸w 2. Wykonanie element贸w odwodnienia 3. Roboty uzupe艂niaj膮ce 4. Sporz膮dzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 5. Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku - za艂膮czniku nr 9 do SIWZ - wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. 2.2. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa, przedmiar rob贸t oraz kosztorys ofertowy. 2.3.. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. 2.4. Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia...II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 14.04.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:MK STELLA Konrad Marek 62 - 600, ul. Po艂udniowa 37, 62-600 Ko艂o, kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 133088,84 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭Cena wybranej oferty: 95724,38Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 95724,38 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 159941,60

Waluta: PLN.


聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 mgr Miros艂aw Skonieczny


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?21.4 KB POBIERZog艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia15.04.2014 13:41115

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2014-04-15 13:39:28
Data ostatniej modyfikacji : 15.04.2014 13:41
Liczba wy艣wietle艅 : 623

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  15.04.2014 13:39poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4313774