logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2014
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO

Og艂oszenie powi膮zane:
Og艂oszenie nr 157191-2014 z dnia 2014-07-18 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i transport z roz艂adunkiem ok. 3100 ton ni偶ej wymienionego kruszywa : 1. Kruszywo wapienne o granulacji 2 - 16 mm - ok. 2850 ton ( 114 kurs贸w) 2. Kruszywo 偶wirowo-wapienne o granulacji 0 - 31,5 mm - ok....
Termin sk艂adania ofert: 2014-08-01

Piotrk贸w Kujawski: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO
Numer og艂oszenia: 233539 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 157191 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZ艁ADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Dostawy.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa i transport z roz艂adunkiem ok. 3100 ton ni偶ej wymienionego kruszywa : 1. Kruszywo wapienne o granulacji 2 - 16 mm - ok. 2850 ton ( 114 kurs贸w) 2. Kruszywo 偶wirowo-wapienne o granulacji 0 - 31,5 mm - ok. 250 ton ( 10 kurs贸w) Zamawiaj膮cy wymaga aby Wykonawca dostarczy艂 kruszywo w min. II transzach: - I transza - ok. 2850 ton w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiaj膮cym ( nie d艂u偶ej jednak ni偶 w ci膮gu 30 dni od dnia zg艂oszenia faxem lub telefonicznie zapotrzebowania dostarczenia kruszywa) - II transza ok. 250 ton w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiaj膮cym ( nie d艂u偶ej jednak ni偶 w ci膮gu 30 dni od dnia zg艂oszenia faxem lub telefonicznie zapotrzebowania dostarczenia kruszywa) Zamawiaj膮cy zleca膰 b臋dzie prace b臋d膮ce przedmiotem zam贸wienia w miar臋 jego bie偶膮cych potrzeb na podstawie odr臋bnych zlece艅 przekazywanych Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faxem z okre艣leniem zakresu i miejsca wykonania prac. Wykonawca zobowi膮zany jest w terminie 3 dni od daty zg艂oszenia rozpocz膮膰 realizacj臋 dostawy. Ka偶da dostawa winna by膰 udokumentowana dowodem WZ wraz z wydrukiem z wagi wystawionym przez kopalni臋 dodatkowo potwierdzonym przez so艂tysa/radnego miejscowo艣ci, w kt贸rej wykonywana by艂a dostawa lub pracownika UMiG. W przypadku z艂ej jako艣ci kruszywa Wykonawca na w艂asny koszt zobowi膮zany jest zebra膰 wysypane kruszywo z drogi. Podana wielko艣膰 kruszywa drogowego 艂amanego wapiennego jest ilo艣ci膮 przewidywan膮 i mo偶e ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia w/w ilo艣ci kruszywa Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszcze艅 w stosunku do Zamawiaj膮cego. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czony opis przedmiotu zam贸wienia..

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • Przedsi臋biorstwo Handlowo - Us艂ugowe TRANS - POM Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88-110 Inowroc艂aw 2, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 187860,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

  • Cena wybranej oferty: 141573,00

  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 141573,00 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 150133,00

  • Waluta: PLN.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?20.4 KB POBIERZudzielenie zam贸wienia12.11.2014 13:1387

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2014-11-12 13:03:18
Data ostatniej modyfikacji : 12.11.2014 13:03
Liczba wy艣wietle艅 : 503licznik odwiedzin: 4425620