logo
Zam贸wienia publiczne » Informacje o udzieleniu zam贸wie艅 » 2014
Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:

Przebudowa drogi w miejscowo艣ci Nowa Wie艣

Og艂oszenie powi膮zane:


Piotrk贸w Kujawski: Przebudowa drogi w miejscowo艣ci Nowa Wie艣
Numer og艂oszenia: 233521 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014
OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

Czy zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak, numer og艂oszenia w BZP: 155209 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o zmianie og艂oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2655123, faks 054 2655112.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi w miejscowo艣ci Nowa Wie艣.

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania: Przebudowa drogi w miejscowo艣ci Nowa Wie艣 - wykonanie chodnika w istniej膮cym pasie drogowym - cz臋艣膰 odcinka nr 1 ( od km 0+436,50 do km 0+556,50) Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres kt贸rych wchodzi wykonanie m.in. : 1. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow臋 i roboty ziemne 3. Roboty w zakresie nawierzchni dr贸g (zjazdy) 4. Roboty w zakresie chodnik贸w 5. Roboty wyko艅czeniowe oraz w zakresie kszta艂towania teren贸w zielonych 6. Roboty w zakresie wstawienia znak贸w drogowych 7. Zapewnienie obs艂ugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . UWAGA: Zamawiaj膮cy przeka偶e Wykonawcy ni偶ej wymienione materia艂y ( w ni偶ej wymienionych ilo艣ciach lub ilo艣ciach niezb臋dnych do wykonania zakresu zam贸wienia), warto艣膰 kt贸rych nale偶y odliczy膰 przy wycenie prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia a kt贸re wskazane s膮 kosztorysie ofertowym i przedmiarze rob贸t: 1. Kostka brukowa betonowa grubo艣ci 6 cm - 180 m.kw. Pozosta艂e materia艂y niezb臋dne do wykonania przedmiotu zam贸wienia zapewnia Wykonawca. UWAGA: Je艣li gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zam贸wienia okre艣lony zosta艂 przez wskazanie znak贸w towarowych lub pochodzenie urz膮dze艅 i materia艂贸w, to Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zastosowania materia艂贸w i urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standard贸w technicznych, technologicznych i jako艣ciowych. Przez poj臋cie urz膮dze艅 i materia艂贸w r贸wnowa偶nych nale偶y rozumie膰 urz膮dzenia i materia艂y gwarantuj膮ce realizacj臋 rob贸t zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 oraz zapewniaj膮ce uzyskanie parametr贸w technicznych nie gorszych od za艂o偶onych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t oraz w przedmiarach rob贸t. Wykaz zastosowanych i przyj臋tych przez Wykonawc臋 do wyceny materia艂贸w lub urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych musi zosta膰 za艂膮czony do oferty na druku - za艂膮czniku nr 9 do SIWZ - wykazie urz膮dze艅 r贸wnowa偶nych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urz膮dzenia lub materia艂u oraz za艂膮czenie niezb臋dnych dokument贸w, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodno艣ci producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawieraj膮ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uj臋te w dokumentacji projektowej. 2.2. Uwagi ko艅cowe 1. Roboty musz膮 by膰 wykonane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuk膮 budowlan膮 i polskimi normami. 2. Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 przedmiot umowy z materia艂贸w w艂asnych. 3. Zastosowane materia艂y powinny spe艂nia膰 wymogi prawa budowlanego i pozostawa膰 w zgodno艣ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Warto艣膰 materia艂贸w u偶ytych do realizacji inwestycji jest obj臋ta cen膮 wykonania zam贸wienia. Szczeg贸艂owy zakres i opis przedmiotu zam贸wienia okre艣la za艂膮czona dokumentacja projektowa, przedmiar rob贸t oraz kosztorys ofertowy. 2.3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materia艂y i robocizn臋) wynosi 36 miesi臋cy od dnia odebrania przez Zamawiaj膮cego rob贸t budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko艂u ko艅cowego. 2.4. Zaleca si臋 aby oferent dokona艂 wizji lokalnej na obiekcie b臋d膮cym elementem zam贸wienia. 2.5. Wy艂oniony w post臋powaniu przetargowym Wykonawca najp贸藕niej w dniu podpisania umowy przed艂o偶y Zamawiaj膮cemu kosztorys ofertowy. 2.6. Materia艂 pochodz膮cy z rozbi贸rki b臋dzie w艂asno艣ci膮 Zamawiaj膮cego, kt贸ry Wykonawca odwiezie we wskazane miejsce przez Zamawiaj膮cego..

II.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam贸wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA:

  • Przedsi臋biorstwo Handlowo - Us艂ugowe TRANS- POM Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88-110 Inowroc艂aw 2, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto艣膰 zam贸wienia (bez VAT): 214912,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭

  • Cena wybranej oferty: 35895,24

  • Oferta z najni偶sz膮 cen膮: 35895,24 / Oferta z najwy偶sz膮 cen膮: 35895,24

  • Waluta: PLN.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

Og艂oszenie nr 155209-2014 z dnia 2014-07-16 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Piotrk贸w Kujawski
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie zadania: Przebudowa drogi w miejscowo艣ci Nowa Wie艣 - wykonanie chodnika w istniej膮cym pasie drogowym - cz臋艣膰 odcinka nr 1 ( od km 0+436,50 do km 0+556,50) Przedmiotem s膮 roboty budowlane w zakres...
Termin sk艂adania ofert: 2014-07-31
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?22.7 KB POBIERZudzielenie zam贸wienia12.11.2014 12:1279

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2014-11-12 12:59:54
Data ostatniej modyfikacji : 12.11.2014 12:19
Liczba wy艣wietle艅 : 645

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  12.11.2014 12:12poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  12.11.2014 11:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4605544