logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM Na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 d
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
20 marca 2015 roku (pi膮tek), o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Ko艣cielnej 1, z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji.
2. 
Stwierdzenie quorum.
3. 
Wyb贸r sekretarza sesji
4. 
Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.
5. 
Przyj臋cie protoko艂u z dw贸ch poprzednich sesji.
6. 
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Burmistrza Miasta i Gminy
Piotrk贸w Kujawski mi臋dzy sesjami.

7. 
Informacja Przewodnicz膮cej Rady Miejskiej w Piotrkowie
Kujawskim o dzia艂aniach podejmowanych mi臋dzy sesjami.

8. 
Podj臋cie uchwa艂:

a) w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

 

 (projekt Nr III/18/2015),

 

b) w sprawie utworzenia odr臋bnego obwodu g艂osowania

 (projekt
Nr III/19/2015),

 

   c)
w sprawie okre艣lenia
kryteri贸w drugiego etapu post臋powania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gmin臋  Piotrk贸w Kujawski oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do
potwierdzenia聽 tych kryteri贸w聽  (projekt
Nr III/20/2015)
,

 

   d) w sprawie przyj臋cia
programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski聽  w 2015 roku聽
 (projekt
Nr III/21/2015),

 

 e) w sprawie zbycia w trybie
bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej  w obr臋bie geodezyjnym Piotrk贸w
Kujawski  
  (projekt Nr III/22/2015),

 

    f) w sprawie zbycia prawa u偶ytkowania wieczystego
nieruchomo艣ci gruntowych,聽  po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Jerzyce

 

 (projekt Nr III/23/2015),聽

 g) w sprawie zamiany
nieruchomo艣ci  (projekt Nr III/24/2015),

 

h) w sprawie nieodp艂atnego
przej臋cia nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w聽 nr dzia艂ki 412,
po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym W贸jcin
  (projekt Nr III/25/2015),

i) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy   Piotrk贸w Kujawski na lata 2015-2025聽 (projekt
Nr III/26/2015),

 

 j) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w
sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w聽 Kujawski na rok 2015聽  (projekt
Nr III/27/2015)
,

 

 k) w sprawie po艂膮czenia samorz膮dowych instytucji kultury, Miejsko -
Gminnego O艣rodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim oraz Biblioteki Publicznej w
Piotrkowie Kujawskim  (projekt
Nr III/28/2015),

9.   Interpelacje.
 

10.  Wolne wnioski i zapytania.

 

11. Zako艅czenie obrad.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮ca
Rady Miejskiej

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
w
Piotrkowie Kujawskim聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Joanna Halina Karmowska

Autor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2015-03-12 13:25:26
Data ostatniej modyfikacji : 12.03.2015 12:35
Liczba wy艣wietle艅 : 465

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  12.03.2015 12:38poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  12.03.2015 12:38poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  12.03.2015 12:40poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  12.03.2015 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  12.03.2015 13:07poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  12.03.2015 12:34poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  12.03.2015 12:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4618846