logo
Zam贸wienia publiczne » Inne zam贸wienia
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Remont nawierzchni dr贸g gminnych: I. Zadanie I : Droga Kaspral

Urz膮d Miasta i GminyPiotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski ul.Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -PomorskieTel. O54 26 55 123,聽聽 fax054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl

Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :

Remont nawierzchni dr贸g gminnych:

I. Zadanie I : Droga Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000-2+430

II. Zadanie II : Droga Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760-1+7400

1.聽聽聽聽聽 Termin realizacji zam贸wienia :

Od dnia podpisania umowy do 30 kwiecie艅 2008 roku.

2.聽聽聽聽聽 Warunki wymagane odwykonawc贸w :

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶eposiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :

聽聽 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem聽聽聽聽 zam贸wienia聽聽聽聽

2. Wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum trzech zam贸wie艅) rob贸t budowlanych, odpowiadaj膮c swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia.

3. Dysponowanie pracownikami dozoru posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymiprzepisami ustawy - Prawo budowlane.

4. Dysponowanie sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zadania.

3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰聽聽聽聽聽 聽聽聽聽osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j聽聽聽 nr 6lub za pomoc膮 poczty.SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni dr贸g gminnych:

I. Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000-2+430

II. Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760-1+7400

Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni dr贸g gminnych:

I. Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000-2+430

II. Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760-1+7400

Nie otwiera膰 przed 30.11.2007 godz. 10.15".

Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 30.11.2007 roku do godz. 10.00.

4.聽聽聽 Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 30.11.2007 rokuo godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibieZamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.

5.聽聽聽 Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.

6.聽聽聽 Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych.

7.聽聽聽 Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

8.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji聽聽聽聽 elektronicznej.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %

13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2007-11-09 14:38:15
Data ostatniej modyfikacji : 09.11.2007 14:38
Liczba wy艣wietle艅 : 887licznik odwiedzin: 4427265