logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Przebudowa i remont dr贸g : 1. Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej Anusin

Urz膮d Miasta i GminyPiotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski ul.Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -PomorskieTel. O54 26 55 123,聽聽 fax054 26 54 180www.bip.piotrkowkujawski.pl

Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :

Przebudowa i remont dr贸g:

1.聽聽聽聽聽 Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej Anusin - W膮sewo

2.聽聽聽聽聽 Zadanie II - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo - Etap IA.

1.聽聽聽聽聽 Termin realizacji zam贸wienia :

Zadanie I--od podpisania umowy do 28 wrze艣nia 2007 roku.

Zadanie II - od podpisania umowy do 28 wrze艣nia 2007 roku.

2.聽聽聽聽聽 Warunki wymagane odwykonawc贸w :

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶eposiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :

聽聽 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem聽聽聽聽 zam贸wienia聽聽聽聽

2. Wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum trzech zam贸wie艅) rob贸t budowlanych, odpowiadaj膮c swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia.

3. Dysponowanie pracownikami dozoru posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymiprzepisami ustawy - Prawo budowlane.

4. Dysponowanie sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zadania.

3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰聽聽聽聽聽 聽聽聽聽osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j聽聽聽 nr 6lub za pomoc膮 poczty.SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: Przebudowa i remont dr贸g:

1.聽聽聽聽聽 Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej Anusin - W膮sewo

2.聽聽聽聽聽 Zadanie II - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo - Etap IA.

Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: Przebudowa i remont dr贸g:

1.聽聽聽聽聽 Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej Anusin - W膮sewo

2.聽聽聽聽聽 Zadanie II - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo - Etap IA.

Nie otwiera膰 przed 13.08.2007 godz. 10.15".

Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 13.08.2007 roku do godz. 10.00.

4.聽聽聽 Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 13.08.2007 rokuo godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibieZamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.

5.聽聽聽 Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.

6.聽聽聽 Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych - na wybrane zadania.

7.聽聽聽 Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

8.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji聽聽聽聽 elektronicznej.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %

13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publiczmych ( Dz.U.Nr 19, poz.177) - Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸wKujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski , ul. Ko艣cielna 1 zawiadamia, 偶e w post臋powaniu o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

Przebudowa i remont dr贸g:

1.聽聽聽聽聽聽 Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej Anusin - W膮sewo

2.聽聽聽聽聽聽 Zadanie II - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo - Etap IA.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 stronie Biuletynu Zam贸wie艅 Publicznych

wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez :

I. Zak艂ad Us艂ug Drogowych 聽聽聽Marek Smorczy艅ski

聽聽 Olsza 3, 88-300Mogilno

Powy偶sza oferta zosta艂a wybrana zgodnie z kryterium - cena - 100%. Oferta wg kryterium uzyska艂a :

1.聽聽聽聽聽聽 Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej Anusin - W膮sewo- 100pkt.

2.聽聽聽聽聽聽 Zadanie II - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo - Etap IA. - 100 pkt.

W prowadzonym post臋powaniu oferty z艂o偶y艂y ni偶ej wymienione firmy:

1. 聽聽聽聽聽聽聽 Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowych w Mogilnie

Sp贸艂ka z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Konopnickiej 20

Oferta wg kryterium- cena 100% uzyska艂a :

1.聽聽聽聽聽 Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej Anusin - W膮sewo- 94,90pkt.

2.聽聽聽聽聽 Zadanie II - Remont chodnika w miejscowo艣ci W膮sewo - Etap IA. - 87,90 pkt.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽 US艁UGI REMONTOWO-BUDOWLANE

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC167.5 KB POBIERZ20.07.2007 15:49360
.DOC61.5 KB POBIERZ20.07.2007 15:50277
.DOC54.5 KB POBIERZ20.07.2007 15:50243
.PDF1467.3 KB POBIERZ20.07.2007 15:51236
.PDF1762.7 KB POBIERZ20.07.2007 15:53240
.PDF270.9 KB POBIERZ20.07.2007 15:53193

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2007-07-20 15:48:13
Data ostatniej modyfikacji : 15.11.2007 11:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1009

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  15.11.2007 11:19poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  15.11.2007 11:15poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  15.11.2007 11:10poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  15.11.2007 10:58poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  20.07.2007 15:48poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4427099