logo
Og艂oszenia » Inne
Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego聽 i o wolontariacie na 2016 rok"

 Protok贸艂
z dnia 25 listopada 2015 r. z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat
projektu uchwa艂y dotycz膮cej przyj臋cia "Programu Wsp贸艂pracy Miasta i Gminy
Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣膰
po偶ytku publicznego na 2016 rok".Konsultacje
spo艂eczne zosta艂y przeprowadzone w dniach od 10 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarz膮dowych i podmiot贸w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwa艂y
dotycz膮cej przyj臋cia "Programu Wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z
organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o
dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2016 rok".Og艂oszenie o
konsultacjach, wraz z formularzem do zg艂aszania uwag i opinii聽 w ramach prowadzonych
konsultacji projektu uchwa艂y dotycz膮cej przyj臋cia "Programu Wsp贸艂pracy Miasta i
Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣膰
po偶ytku publicznego na 2016 rok" zosta艂y umieszczone na stronie internetowej
Urz臋du Gminy Piotrk贸w Kujawski oraz na tablicy og艂osze艅 Urz臋du. W terminie zakre艣lonym
w og艂oszeniu wp艂yn臋艂a jedna opinia do projektu "Programu wsp贸艂pracy Miasta i
Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o
kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego  i o wolontariacie na 2016 rok".

W konsultowanym
projekcie wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

- tytu艂 otrzymuje brzmienie: "Rocznego
Programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami
pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2016 rok".",- 搂 1 otrzymuje brzmienie: "Roczny
Program wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami
pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2016 rok".",- w za艂膮czniku do uchwa艂y tytu艂
otrzymuje brzmienie: "Roczny Program wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w
Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣膰 po偶ytku
publicznego na 2016 rok".",- 搂 2. otrzymuje brzmienie: "G艂贸wnym celem Programu jest rozw贸j i
umacnianie partnerstwa pomi臋dzy Gmin膮 a organizacjami dla stwarzania warunk贸w
rozwoju demokratycznego, 艂adu spo艂ecze艅stwa w 艣rodowisku lokalnym.",- tytu艂 rozdzia艂u 3 otrzymuje brzmienie:
"Zasady wsp贸艂pracy z organizacjami",- w 搂 11 zostaje wykre艣lony zapis
dotycz膮cy: c) "nauka, szkolnictwo wy偶sze, edukacja, o艣wiata i wychowanie" i g)
"dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych",- tytu艂 rozdzia艂u 9 otrzymuje brzmienie
"Wysoko艣膰 艣rodk贸w planowanych na realizacj臋 Programu",- 搂 14 otrzymuje brzmienie: "Przeznacza
si臋 艣rodki na realizacje programu聽 w wysoko艣ci ok. 5000,00 z艂
(s艂ownie: pi臋膰 tysi臋cy z艂otych 00/100).

Wyniki konsultacji
zosta艂y og艂oszone na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl, BIP Urz臋du
Gminy i Miasta Piotrk贸w Kujawski oraz na tablicy og艂osze艅.  Sporz膮dzi艂   Jaros艂aw
Waszak Sekretarz
Miasta i Gminy  Piotrk贸w Kujawski 

Autor : Jaros艂aw Waszak - Sekretarz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2015-11-25 14:07:08
Data ostatniej modyfikacji : 25.11.2015 13:07
Liczba wy艣wietle艅 : 440

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  25.11.2015 13:12poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4608258