logo
Og艂oszenia » O艣wiatowe
Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
zorganizowanych w publicznych szko艂ach podstawowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski na rok szkolny 2016/2017Podstawa
prawna: 1. Ustawa
  z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz.U. z 2015 r. poz.
  2156 z p贸藕n. zm); 2. Rozporz膮dzenie
  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
  sposobu przeliczania na punkty poszczeg贸lnych kryteri贸w
  uwzgl臋dnianych w post臋powaniu w post臋powaniu rekrutacyjnym,
  sk艂adu i szczeg贸艂owych zada艅 komisji rekrutacyjnej,
  szczeg贸艂owego trybu i termin贸w przeprowadzania post臋powania
  rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego (Dz. U. z 2015
  r. poz. 1942).
Og贸lne
informacje 1. Wychowanie
  przedszkolne obejmuje dzieci od pocz膮tku roku szkolnego w roku
  kalendarzowym, w kt贸rym dziecko ko艅czy 3 lata, do ko艅ca roku
  szkolnego w roku kalendarzowym, w kt贸rym dziecko ko艅czy 7 lat. 2. Od dnia 1 wrze艣nia
  2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowi膮zane odby膰 roczne
  przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanych
  w :  1. Szkole Podstawowej
   w Byczu - 1 oddzia艂;  2. Szkole podstawowej
   w D臋bo艂臋ce - 1 oddzia艂;  3. Przedszkolu
   Samorz膮dowym - 1 oddzia艂;  4. Zespole Szk贸艂 i
   Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim - 2 oddzia艂y
 3. Od
  dnia 1 wrze艣nia 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do
  korzystania z wychowania przedszkolnego. 4. Do
  przedszkola(oddzia艂贸w przedszkolnych) przyjmuje si臋 dzieci
  zamieszka艂e na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w
  obwodzie danej szko艂y:  1. na
   podstawie pisemnej
   deklaracji聽o
   kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

   w tym samym przedszkolu publicznym(oddziale przedszkolnym),
   z艂o偶onej w danej plac贸wce przez rodzic贸w dziecka,  2. na
   podstawie pisemnego
   wniosku聽o
   przyj臋cie聽do przedszkola

   z艂o偶onego w plac贸wce przez rodzic贸w, po przeprowadzeniu
   post臋powania rekrutacyjnego
   na
   wolne miejsca
   .
 5. Dzieci
  zamieszka艂e poza terenem gminy Piotrk贸w Kujawski mog膮 by膰
  przyj臋te do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci
  mieszkaj膮cych w gminie Piotrk贸w Kujawski. 6. Nab贸r
  do przedszkola publicznego i oddzia艂贸w przedszkolnych zostanie
  przeprowadzony w terminach okre艣lonych w zarz膮dzeniu Burmistrza
  Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 lutego 2016
  roku(poni偶ej)聽
Kryteria
naboru
W
przypadku, gdy liczba kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o przyj臋cie do
danego przedszkola b臋dzie wi臋ksza ni偶 liczba wolnych miejsc,
post臋powanie rekrutacyjne b臋dzie realizowane w dw贸ch etapach:  1. na
   pierwszym etapie brane s膮 pod uwag臋 nast臋puj膮ce kryteria
   ustawowe, wynikaj膮ce z
   art.
   20c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie
   o艣wiaty (

   Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.
   ),
   kt贸re maj膮 jednakow膮 warto艣膰:

Wielodzietno艣膰
rodziny kandydata.
za艂膮cznik:
o艣wiadczenie o wielodzietno艣ci rodziny kandydataNiepe艂nosprawno艣膰
kandydata.
za艂膮cznik:
orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du
na niepe艂nosprawno艣膰, orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o
stopniu niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie r贸wnowa偶ne w
rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b
niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)Niepe艂nosprawno艣膰
jednego z rodzic贸w kandydata.
za艂膮cznik:
orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
lub orzeczenie r贸wnowa偶ne w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz
zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127,
poz. 721 ze zm.)Niepe艂nosprawno艣膰
obojga rodzic贸w kandydata.
za艂膮cznik:
orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
lub orzeczenie r贸wnowa偶ne w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz
zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127,
poz. 721 ze zm.)Niepe艂nosprawno艣膰
rodze艅stwa kandydata.
za艂膮cznik:
orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du
na niepe艂nosprawno艣膰, orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o
stopniu niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie r贸wnowa偶ne w
rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b
niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)Samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie.
za艂膮cznik:
prawomocny wyrok s膮du rodzinnego orzekaj膮cy rozw贸d lub
separacj臋 lub akt zgonu oraz o艣wiadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 偶adnego dziecka
wsp贸lnie z jego rodzicemObj臋cie
kandydata piecz膮 zast臋pcz膮.
za艂膮cznik:
dokument potwierdzaj膮cy obj臋cie dziecka piecz膮 zast臋pcz膮
zgodnie z ustaw膮 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2015 r. poz.332ze
zm.).


W przypadku
r贸wnorz臋dnych wynik贸w uzyskanych na pierwszym etapie
postepowania rekrutacyjnego lub je偶eli po zako艅czeniu tego etapu
publiczne przedszkole albo oddzia艂 przedszkolny nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego
s膮 brane pod uwag臋 nast臋puj膮ce kryteria samorz膮dowe
okre艣lone
w uchwale Nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z
dnia 20 marca 2015 r.
w
sprawie
okre艣lenia kryteri贸w drugiego etapu post臋powania
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzia艂贸w
 przedszkolnych
prowadzonych przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski oraz
okre艣lenia dokument贸w
 niezb臋dnych
do potwierdzenia tych kryteri贸w.1.Co
najmniej jedno z rodzic贸w/ opiekun贸w pracuje zawodowo.


O艣wiadczenie
rodzica/opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym,
o zatrudnieniu lub prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej

Ilo艣膰 pkt.52.Dziecko,
kt贸rego rodzic deklaruje korzystanie przez niego z pe艂nej
oferty przedszkola po czasie realizacji z podstawy programowej
powy偶ej 5
 godzin. 


Informacje
zawarte we wniosku. Ilo艣膰 pkt.43.Dziecko
posiadaj膮ce opini臋 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Opinia z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ilo艣膰 pkt.34.Dziecko
z rodziny obj臋tej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny
 


Orzeczenie
s膮du rodzinnego ustanawiaj膮ce nadz贸r kuratora lub jego kopia.
 


Za艣wiadczenie
wydane przez o艣rodek pomocy spo艂ecznej o obj臋ciu rodziny
wsparciem asystenta
 Ilo艣膰
pkt

2 pkt;5.Ucz臋szczanie
rodze艅stwa dziecka do przedszkola/ oddzia艂u przedszkolnego


O艣wiadczenie
rodzica/opiekuna prawnego . Ilo艣膰 pkt.
1pkt.

Terminy
naboru  1. deklaracje聽o
   kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

   w przedszkolu(oddziale przedszkolnym) do kt贸rego dziecko ucz臋szcza
   obecnie, b臋d膮 przyjmowane w terminie
   od
   22 lutego do 4 marca 2016 roku.  2. wnioski聽o
   przyj臋cie聽do przedszkola

   b臋d膮 przyjmowane w terminach okre艣lonych w :
Zarz膮dzeniu Nr
9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16
lutego2016聽r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w
post臋powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola,
klas pierwszych szk贸艂 podstawowych i gimnazjum, dla kt贸rych
Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski jest organem prowadz膮cym.Autor : Stanis艂aw Kwiatkowski - Dyrektor
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2016-02-17 15:55:03
Data ostatniej modyfikacji : 17.02.2016 14:55
Liczba wy艣wietle艅 : 433

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  17.02.2016 14:56poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  17.02.2016 14:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4606621