logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku (czwartek), o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Ko艣cielnej 1

z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza sesji.
  4. Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.
  5. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
  6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski mi臋dzy sesjami.
  7. Informacja Przewodnicz膮cej Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
    o dzia艂aniach podejmowanych mi臋dzy sesjami.
  8. Podj臋cie uchwa艂:
a) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta


i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016-2025 (projekt uchwa艂y Nr XVII/112/2016),


b) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016 (projekt uchwa艂y Nr XVII/113/2016),


9. Interpelacje.


10. Wolne wnioski i zapytania.


11. Zako艅czenie obrad.


                                                  Przewodnicz膮ca Rady Miejskiej


                                                      w Piotrkowie Kujawskim


                                                      Joanna Halina Karmowska


 

Autor : Joanna Zientkiewicz
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2016-10-20 09:27:55
Data ostatniej modyfikacji : 20.10.2016 09:29
Liczba wy艣wietle艅 : 218

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  20.10.2016 09:35poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  20.10.2016 09:36poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  20.10.2016 09:27poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4426905