logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Remont nawierzchni dr贸g gminnych: I. Zadanie I : Droga Kaspral

Urz膮d Miasta i GminyPiotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski ul.Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -PomorskieTel. O54 26 55 123,聽聽 fax054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl

Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :

Remont nawierzchni dr贸g gminnych:

I. Zadanie I : Droga Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000-2+430

II. Zadanie II : Droga Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760-1+7400

1.聽聽聽聽聽 Termin realizacji zam贸wienia :

Od dnia podpisania umowy do 30 kwiecie艅 2008 roku.

2.聽聽聽聽聽 Warunki wymagane odwykonawc贸w :

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶eposiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :

聽聽 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem聽聽聽聽 zam贸wienia聽聽聽聽

2. Wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum trzech zam贸wie艅) rob贸t budowlanych, odpowiadaj膮c swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia.

3. Dysponowanie pracownikami dozoru posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymiprzepisami ustawy - Prawo budowlane.

4. Dysponowanie sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zadania.

3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰聽聽聽聽聽 聽聽聽聽osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j聽聽聽 nr 6lub za pomoc膮 poczty.SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni dr贸g gminnych:

I. Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000-2+430

II. Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760-1+7400

Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni dr贸g gminnych:

I. Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000-2+430

II. Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760-1+7400

Nie otwiera膰 przed 30.11.2007 godz. 10.15".

Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 30.11.2007 roku do godz. 10.00.

4.聽聽聽 Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 30.11.2007 rokuo godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibieZamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.

5.聽聽聽 Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.

6.聽聽聽 Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych.

7.聽聽聽 Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

8.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji聽聽聽聽 elektronicznej.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %

13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publiczmych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z p贸藕n. zm) - Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸wKujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski , ul. Ko艣cielna 1 zawiadamia, 偶e w post臋powaniu o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

Remont nawierzchni dr贸g gminnych:

I. Zadanie I : Droga Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000-2+430

II. Zadanie II : Droga Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760-1+7400

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 stronie Biuletynu Zam贸wie艅 Publicznych

wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez :

I. Przedsi臋biorstwo Wielobran偶owe ULMET BIS

聽聽 S艂awomir Sikorski

Marulewy 21

聽聽 88-100 Inowroc艂aw

Powy偶sza oferta zosta艂a wybrana zgodnie z kryterium - cena - 100%. Oferta wg kryterium uzyska艂a :

1. Zadanie I - Droga Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000 -2+430 - 100pkt.

2. Zadanie II - Droga Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760- 1+740 - 100 pkt.

W prowadzonym post臋powaniu oferty z艂o偶y艂y ni偶ej wymienione firmy:

1. 聽聽聽聽聽聽聽 Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowych w Mogilnie

Sp贸艂ka z o.o.

88-300聽聽聽聽聽 Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20

Oferta wg kryterium- cena 100% uzyska艂a :

1. Zadanie I - Droga Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000 -2+430 - 35,6pkt.

2. Zadanie II - Droga Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760- 1+740 - 35,6 pkt.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽Zak艂ad Us艂ug Drogowych

聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽 Marek Smorczy艅ski

聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽 Olsza 3, 88-300Mogilno

Oferta wg kryterium- cena 100%uzyska艂a :

1. Zadanie I - Droga Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000 -2+430 - 41pkt.

2. Zadanie II - Droga Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760- 1+740 - 41pkt.

3. 聽聽聽聽聽聽聽 Drogi i Mosty Henryk Boczek

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 88-100聽聽聽聽聽 Inowroc艂aw, ul. Pakoska 9

Oferta wg kryterium- cena 100%uzyska艂a :

1. Zadanie I - Droga Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000 -2+430 - 34,6pkt.

2. Zadanie II - Droga Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760- 1+740 - 34,6 pkt.

4. 聽聽聽聽聽聽聽 Firma In偶ynieryjno - Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Al. K. Wielkiego 1b, 87-800 W艂oc艂awek

1. Zadanie I - Droga Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000 -2+430 - 46,1pkt.

2. Zadanie II - Droga Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760- 1+740 - 46,1 pkt.

5.聽聽聽聽聽聽聽聽 Przedsi臋biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us艂ugowe MEL-BUD Sp. z o.o.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Marcinkowo, 88-110 INOWROC艁AW

1. Zadanie I - Droga Kaspral - Nowa Wie艣nr 180704 Ckm0+000 -2+430 - 54,2pkt.

2. Zadanie II - Droga Po艂ajewek-Jerzycenr 180707 Ckm0+760- 1+740 - 54,2 pkt.

Wykonawcy kt贸rych oferty zosta艂y odrzucone - 0.

Wykonawcy kt贸rzy zostali wykluczeni - 0.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC164 KB POBIERZsiwz09.11.2007 13:42252
.DOC59.5 KB POBIERZoferta09.11.2007 13:42260
.DOC47 KB POBIERZprojekt umowy09.11.2007 13:42246
.DOC28.5 KB POBIERZopis techniczny09.11.2007 13:43249
.DOC47 KB POBIERZkosztorys ofertowy09.11.2007 13:44265
.DOC53.5 KB POBIERZprzedmiar rob贸t09.11.2007 13:44251
.PDF270.9 KB POBIERZuchwa艂a rady09.11.2007 13:44208

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2007-11-09 14:41:15
Data ostatniej modyfikacji : 13.12.2007 08:12
Liczba wy艣wietle艅 : 949

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  13.12.2007 08:08poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  09.11.2007 13:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4497019