logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :Urz膮d Miasta i GminyPiotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski ul.Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -PomorskieTel. O54 26 55 123,聽聽 fax054 26 54 180www.bip.piotrkowkujawski.pl

Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego"

1.聽聽聽聽聽 Termin realizacji zam贸wienia :

ubezpieczenia maj膮tkowe: od01.01.2008 - 31.12.2010

ubezpieczenia komunikacyjne: na okres roczny, maksymalnie okres ubezpiecze艅 komunikacyjnych zako艅czy si臋 30.08.2011

2.聽聽聽聽聽 Warunki wymagane odwykonawc贸w :

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶eposiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :

1)聽聽聽聽聽聽聽聽 posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej

2)聽聽聽聽聽聽聽聽 posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

3)聽聽聽聽聽聽聽聽 nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia,

4)聽聽聽聽聽聽聽聽 dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego post臋powania - za艂膮czniki do oferty

3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰聽聽聽聽聽 聽聽聽聽osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j聽聽聽 nr 6lub za pomoc膮 poczty.SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego"

Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego"

Remont nawierzchni dr贸g gminnych:

Nie otwiera膰 przed 10.12.2007 godz. 10.15".

Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 10.12.2007 roku do godz. 10.00.

4.聽聽聽 Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 10.12.2007 rokuo godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibieZamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.

5.聽聽聽 Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.

6.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

7.聽聽聽 Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

8.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji聽聽聽聽 elektronicznej.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria oceny oferty:

1)cena 艂膮czna ubezpieczenia聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 60%

2)zaakceptowane klauzule dodatkowe聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 40%

12.CPV 66330000

13. Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami:

Justyna Krzemi艅ska

Maximus Broker Sp. z o.o.

ul. Tuwima 9, 87-100 Toru艅,

tel. (056) 669-05-34, fax (056) 664-47-06

e-mail: justyna.krzeminska@maximus-broker.pl

Godziny pracy: od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 8.00-16.00.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publiczmych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z p贸藕n. zm) - Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸wKujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski , ul. Ko艣cielna 1 zawiadamia, 偶e w post臋powaniu o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego"

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych :

-聽聽聽聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽聽聽聽 stronie Biuletynu Zam贸wie艅 Publicznych

wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez :

聽聽 Powszechny Zak艂ad Ubezpiecze艅 S.A.

聽聽 Inspektorat we W艂oc艂awku

聽聽 87-810 W艂oc艂awek

聽聽 Ul. Okrzei 72

Powy偶sza oferta zosta艂a wybrana zgodnie z kryterium : cena - 60 i zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 40%uzyska艂a 92 pkt.

W prowadzonym post臋powaniu oferty z艂o偶y艂y ni偶ej wymienione firmy:

聽聽 Powszechny Zak艂ad Ubezpiecze艅 S.A.

聽聽 Inspektorat we W艂oc艂awku

聽聽 87-810 W艂oc艂awek

聽聽 Ul. Okrzei 72

Wykonawcy kt贸rych oferty zosta艂y odrzucone - 0.

Wykonawcy kt贸rzy zostali wykluczeni - 0.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC462 KB POBIERZsiwz2007-11-30 14:26:50356
.XLS342 KB POBIERZ2007-11-30 14:30:39369

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2007-11-30 14:25:39
Data ostatniej modyfikacji : 2007-12-14 14:44:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1188

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  14.12.2007 13:40poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Ciesielski  30.11.2007 13:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7019837