logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA: 1. ZADANIE I: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, 艢w. Ducha, S艂onecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz kanalizacji deszczowej w

Urz膮d Miasta i GminyPiotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski ul.Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -PomorskieTel. O54 26 55 123,聽聽 fax054 26 54 180www.bip.piotrkowkujawski.pl

Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: 聽聽聽聽聽聽聽 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kasprowicza, Mokrej,

Mostowej, Parkowej,11 Listopada, 艢w. Ducha, S艂onecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Pozna艅ska - Topolowa w

PiotrkowieKujawskim oraz kanalizacji deszczowej w ulicach : Pozna艅ska i Kalinowa wPiotrkowie Kujawskim. 

3. ZADANIE III: 聽聽聽聽聽 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Piotrkowie聽聽 Kujawskim

1.聽聽聽聽聽 Termin realizacji zam贸wienia - w terminie do 10 grudnia 2007 roku

2.聽聽聽聽聽 Warunki wymagane odwykonawc贸w :

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶eposiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :

聽聽 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem聽聽聽聽 zam贸wienia聽聽聽聽

2. Wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum trzech zam贸wie艅) us艂ug projektowych , odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotuzam贸wienia.

3. Dysponowanie pracownikami posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymiprzepisami ustawy - Prawo budowlane.

3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰聽聽聽聽聽 聽聽聽聽osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j聽聽聽 nr 6lub za pomoc膮 poczty.SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: 聽聽聽聽聽聽聽 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kasprowicza, Mokrej,

Mostowej, Parkowej,11 Listopada, 艢w. Ducha, S艂onecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Pozna艅ska - Topolowa w

PiotrkowieKujawskim oraz kanalizacji deszczowej w ulicach : Pozna艅ska i Kalinowa wPiotrkowie Kujawskim. 

3. ZADANIE III: 聽聽聽聽聽 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Piotrkowie聽聽 Kujawskim

Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: 聽聽聽聽聽聽聽 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kasprowicza, Mokrej,

Mostowej, Parkowej,11 Listopada, 艢w. Ducha, S艂onecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Pozna艅ska - Topolowa w

PiotrkowieKujawskim oraz kanalizacji deszczowej w ulicach : Pozna艅ska i Kalinowa wPiotrkowie Kujawskim. 

3. ZADANIE III: 聽聽聽聽聽 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Piotrkowie聽聽 Kujawskim

Nie otwiera膰 przed 12.09.2007 godz. 10:15".

Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 12.09.2007 roku do godz. 10.00.

4.聽聽聽 Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 12.09.2007 rokuo godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibieZamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.

5.聽聽聽 Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.

6.聽聽聽 Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych - na wybrane zadania.

7.聽聽聽 Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

8.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji聽聽聽聽 elektronicznej.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %

13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123聽聽聽聽聽

Informacja o rozstrzygni臋ciu

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski uniewa偶nia post臋powanie o udzielenia zam贸wienia publicznego na :

WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIONE ZADANIA:

1. ZADANIE I: 聽聽 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Kasprowicza, Mokrej,

Mostowej, Parkowej,11 Listopada, 艢w. Ducha, S艂onecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim.

2. ZADANIE II : Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Pozna艅ska - Topolowa w

PiotrkowieKujawskim oraz kanalizacji deszczowej w ulicach : Pozna艅ska i kalinowa wPiotrkowie Kujawskim.

3. ZADANIE III: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Piotrkowie聽聽聽聽聽聽聽聽 Kujawskim

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych og艂oszonego :

-聽聽聽聽聽聽 na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Miasta i Gminy

-聽聽聽聽聽聽 stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl

-聽聽聽聽聽聽 Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych

UZASADNIENIE

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia uniewa偶niono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. "Zamawiaj膮cy uniewa偶nia post臋powanie, je偶eli nie z艂o偶ono 偶adnej oferty niepodlegaj膮cej odrzuceniu". Wobec powy偶szego post臋powanie zostaje uniewa偶nione.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz聽Miasta i Gminy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC181 KB POBIERZ2007-09-04 12:39:14411
.DOC67 KB POBIERZ2007-09-04 12:39:25260
.DOC38 KB POBIERZ2007-09-04 12:39:31242
.PDF1390.7 KB POBIERZ2007-09-04 12:40:44294
.PDF474.2 KB POBIERZ2007-09-04 12:41:14267
.PDF514.4 KB POBIERZ2007-09-04 12:41:39252

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2007-09-04 12:38:41
Data ostatniej modyfikacji : 2007-12-20 15:14:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1199

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  04.09.2007 11:38poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7019752