logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
Obwieszczenie

Piotrk贸w Kujawski, dnia 28.06.2017 r.


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


 


zawiadamia strony post臋powania


 


偶e Pan Ryszard Mielcarek (adres w aktach sprawy) z艂o偶y艂 wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na „wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci Jerzyce gm. Piotrków Kujawski (dzia艂ka nr 9/2)”


 


Z aktami sprawy mo偶na si臋 zapozna膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 2, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7:30 do 15:30.


 


 


 


                                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                                         Piotrków Kujawski


                                                                                                                   S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Mariusz Piku艂a
Zredagowa艂(a) : Mariusz Piku艂a
Data wprowadzenia : 2017-06-28 08:25:55
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-28 08:25:55
Liczba wy艣wietle艅 : 381licznik odwiedzin: 4763428