logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
OBWIESZCZENIE

Piotrk贸w Kujawski, dnia 07.09.2017 r.


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)


 


z a w i a d a m i a  s i 臋,


 


偶e w terminie 21 dni od daty og艂oszenia niniejszego obwieszczenia osoby b臋d膮ce zainteresowane w sprawie wniosku: PAK Kopalnia W臋gla Brunatnego Konin S.A. w imieniu której dzia艂a pe艂nomocnik: Pan Artur Szymczak (adres w aktach sprawy) polegaj膮cej na: budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku Janowice – Wójcin planowanego do realizacji w m. Janowice woj. Wielkopolskie do m. Wójcin woj. Kujawsko – Pomorskie mog膮 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1, zapozna膰 si臋 z aktami sprawy w godz. 7:30 do 15:30, wypowiedzie膰 si臋, co do zebranych dowodów i materia艂ów oraz zg艂asza膰 uwagi i wnioski.


 


Uwagi i wnioski mo偶na sk艂ada膰 w nast臋puj膮cy sposób:


w formie pisemnej;


ustnie do protoko艂u;


za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej (e-mail: srodowisko@piotrkowkujawski.pl lub faks: 54 2655 112)


 


 


                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                                 Piotrków Kujawski


                                                                                                            S艂awomir Henryk Bogucki


 

Autor : Mariusz Piku艂a
Zredagowa艂(a) : Mariusz Piku艂a
Data wprowadzenia : 2017-09-07 08:38:20
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-07 08:38:20
Liczba wy艣wietle艅 : 423licznik odwiedzin: 5120175