logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2017 - 2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2017-11-06


Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zawiadamia, 偶e w dniu 06.11.2017 r. wydane zosta艂o postanowienie o odst膮pieniu od obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia realizowanego przez Pana Tomasza Kurtysa (adres w aktach sprawy) polegaj膮cego na:


„Wykonaniu urz膮dzenia wodnego umo偶liwiaj膮cego pobór wód podziemnych z utworów kredowych otworem studziennym nr 1 do g艂臋boko艣ci 99,0 m, o wydajno艣ci do Q = 45,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowo艣ci Jerzyce, gm. Piotrków Kujawski na terenie dzia艂ki o nr ewid. 104 – obr臋b Jerzyce, gm. Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie”.


 


Postanowienie jest ostateczne i nie przys艂uguje na nie za偶alenie.


 


                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                                                          Piotrków Kujawski


                                                                                                                    S艂awomir Henryk Bogucki


 

Autor : Mariusz Piku艂a
Zredagowa艂(a) : Mariusz Piku艂a
Data wprowadzenia : 2017-11-06 10:09:57
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-06 10:09:57
Liczba wy艣wietle艅 : 358licznik odwiedzin: 5125062