logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2008 - 2010
POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTUPiotrk贸w Kujawski ,dnia 2008.01.14
ZPO艢 - 7624 - 11 / 07
P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 123 Kodeksu post臋powania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, ze zm./
p o s t a n a w i a m
na艂o偶y膰 obowi膮zek sporz膮dzenia raportu oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla przedsi臋wzi臋cia realizowanego przez ZORBUD 2000 Sp. z o.o. 艢wi膮tniki 10, 88-230 Piotrk贸w Kujawski polegaj膮cego na: Budowie stacji paliw wraz z zapleczem i magazynem w miejscowo艣ci 艢wi膮tniki gm. Piotrk贸w Kujawski na dzia艂ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/1 obr臋bu 艢wi膮tniki.
Uzasadnienie
Na wniosek ZORBUD 2000 Sp. z o.o. 艢wi膮tniki 10, 88-230 Piotrk贸w Kujawski zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia jw. Zgodnie z przed艂o偶on膮 dokumentacj膮 inwestycja polega膰 b臋dzie na : Budowie stacji paliw wraz z zapleczem i magazynem w miejscowo艣ci 艢wi膮tniki gm. Piotrk贸w Kujawski na dzia艂ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/1 obr臋bu
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski zwr贸ci艂 si臋 do Starosty Powiatu Radziejowskiego oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sanitarnego w Radziejowie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowi膮zku sporz膮dzenia raportu oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Starosta Powiatu Radziejowskiego uzna艂, i偶 dla powy偶szego przedsi臋wzi臋cia konieczne jest opracowanie raportu oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie r贸wnie偶 stwierdzi艂, i偶 konieczne jest sporz膮dzenie raportu.
Bior膮c pod uwag臋 zakres i charakter inwestycji, po przeanalizowaniu informacji do艂膮czonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnie艅 i opinii organ贸w pomocniczych orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie s艂u偶y stronom za偶alenie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego we W艂oc艂awku w terminie siedmiu dni od daty jego dor臋czenia, za po艣rednictwem tutejszego organu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrk贸w Kujawski
mgr Miros艂aw Skonieczny
Podano do publicznej wiadomo艣ci przez:
1. Umieszczenie na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.piotrkowkujawski.pl
Spraw臋 prowadzi:
Tomasz Ciesielski tel. (054) 2655 123
Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-01-16 13:56:11
Data ostatniej modyfikacji : 2008-01-16 13:56:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1877licznik odwiedzin: 4977610