logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZY艁膭CZAMI W ULICACH: W艁OC艁AWSKA, DWORCOWA, KUJAWSKA, WYPYCHA, 艁OKIETKA, KOLEJOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KOLEJOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Urz膮d Miasta i GminyPiotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸wKujawski ul.Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -PomorskieTel. O54 26 55 123,聽聽 fax054 26 54 180www.bip.piotrkowkujawski.pl

Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :

BUDOWAKANALIZACJISANITARNEJZ PRZY艁膭CZAMIWULICACH: W艁OC艁AWSKA,DWORCOWA,KUJAWSKA, WYPYCHA,艁OKIETKA,KOLEJOWAWPIOTRKOWIEKUJAWSKIMORAZ KANALIZACJIDESZCZOWEJWULICY聽聽 KOLEJOWEJWPIOTRKOWIE KUJAWSKIM-I聽聽 ETAP .

1.聽聽聽聽聽 Termin realizacji zam贸wienia :

Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2008 roku.

2.聽聽聽聽聽 Warunki wymagane odwykonawc贸w :

O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶eposiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :

1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem聽聽聽聽 zam贸wienia聽聽聽聽聽聽聽

2. Wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum trzech zam贸wie艅) us艂ug projektowych , odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotuzam贸wienia.

3. Dysponowanie pracownikami posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonywania prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia, wymaganymiprzepisami ustawy - Prawo budowlane.

4. Dysponowanie sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zadania.

5. Dow贸d wniesienia wadium.

6. Dostarczenie wymaganych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w.

3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰聽聽聽聽聽 聽聽聽聽osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j聽聽聽 nr 6lub za pomoc膮 poczty.SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: BUDOWAKANALIZACJISANITARNEJZ PRZY艁膭CZAMIWULICACH: W艁OC艁AWSKA,DWORCOWA,KUJAWSKA, WYPYCHA,艁OKIETKA,KOLEJOWAWPIOTRKOWIEKUJAWSKIMORAZ KANALIZACJIDESZCZOWEJWULICY聽聽 KOLEJOWEJWPIOTRKOWIE KUJAWSKIM-I聽聽 ETAP .

Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: BUDOWAKANALIZACJISANITARNEJZ PRZY艁膭CZAMIWULICACH: W艁OC艁AWSKA,DWORCOWA,KUJAWSKA, WYPYCHA,艁OKIETKA,KOLEJOWAWPIOTRKOWIEKUJAWSKIMORAZ KANALIZACJIDESZCZOWEJWULICY聽聽 KOLEJOWEJWPIOTRKOWIE KUJAWSKIM-I聽聽 ETAP .Nie otwiera膰 przed 15.02.2008 godz. 10.15".

Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 15.02.2008 roku do godz. 10.00.

5.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 15.02.2008 rokuo godz.10.15 w pokoju nr 8 w siedzibieZamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.

6.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.

7.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

8.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

9.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji聽聽聽聽 elektronicznej.

12.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %

13.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 UWAGA

WYJA艢NIENIE TRE艢膯I聽 SIWZ

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

dotyczy przetargu na : BUDOWAKANALIZACJISANITARNEJZ PRZY艁膭CZAMIWULICACH: W艁OC艁AWSKA,DWORCOWA,KUJAWSKA, WYPYCHA,艁OKIETKA,KOLEJOWAWPIOTRKOWIEKUJAWSKIMORAZ KANALIZACJIDESZCZOWEJWULICY聽聽 KOLEJOWEJWPIOTRKOWIE KUJAWSKIM-I聽聽 ETAP .

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6in. zm.), Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Czy w 艣wietle zapis贸w znowelizowanego art.30 Prawa Zam贸wie艅 Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spe艂nia膰 wymagania wynikaj膮ce z Polskich norm przenosz膮cych normy europejskie PN - EN ( normy zharmonizowane) , a w szczeg贸lno艣ci dla:

- przepompowni 艣ciek贸w , wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zawor贸w zwrotnych , wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu , wymagania normy PN-EN 1917:2004

Odp. : Tak, wyroby budowlane wymienione w specyfikacji winny spe艂nia膰 wymagania wynikaj膮ce z Polskich norm przenosz膮cych normy europejskie PN - EN ( normy zharmonizowane).

2. W my艣l art. 8 ust.5 ustawy o systemie oceny zgodno艣ciz dnia 30.08.2002 roku i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 roku zabrania si臋 wprowadzania do u偶ytku i do obrotu wyrob贸w nie posiadaj膮cych oznakowania zgodno艣ci z wymaganiami zasadniczymi i szczeg贸艂owymi. Wobec powy偶szego, czy od wykonawcy rob贸t b臋dzie 偶膮dane stosowne o艣wiadczenie na wymienion膮 okoliczno艣膰 w odniesieniu do wyrob贸w opisanych w pytaniu 1?

Odp. : Tak, od wykonawc贸w rob贸t b臋dzie 偶膮dane takie o艣wiadczenie.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Burmistrz

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr Miros艂aw Skonieczny

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC179 KB POBIERZsiwz24.01.2008 11:02353
?57.5 KB POBIERZwz贸r oferty24.01.2008 11:03279
.DOC50 KB POBIERZprojekt umowy24.01.2008 11:03284
.PDF2043.1 KB POBIERZprzedmiar rob贸t24.01.2008 11:05240
.PDF775.7 KB POBIERZkopia mapy z zakresem zadania24.01.2008 11:08274
.DOC29.5 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz28.01.2008 08:52233

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-01-24 12:01:06
Data ostatniej modyfikacji : 28.01.2008 08:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1667

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  24.01.2008 11:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4607893