logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2008 - 2010
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: Przebudowie i rozbudowie uj臋cia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim na dzia艂kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1016 i 1017 obr臋bu geodezyjnego Piotrk贸w Kujawski.

Piotrk贸w Kujawski, 2008-02-01

ZPO艢 - 7624 - 3 / 08

ZAWIADOMIENIE
o wszcz臋ciu post臋powania

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p贸藕n. zm.) oraz art. 49 i art. 61 搂 4 Kpa BurmistrzMiasta i Gminy w PiotrkowieKujawskim zawiadamia, 偶e w dniu 31.01.2008r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne na wniosek :

Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski , 88-230 Piotrk贸wKujawski ul. Ko艣cielna 1 w imieniu kt贸rego dzia艂a Pan Henryk Soboci艅ski przedstawiciel firmy Funam Sp. z o.o. 52-407 Wroc艂aw , ul. Mokronowska 2 o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:

Przebudowa i rozbudowa uj臋cia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim na dzia艂kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1016 i 1017 obr臋bu geodezyjnego Piotrk贸w Kujawski.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zgodnie z art. 10 搂 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowi膮zane s膮 zapewni膰 stronom czynny udzia艂 w ka偶dym stadium post臋powania, a przed wydaniem decyzji umo偶liwi膰 im wypowiedzenie si臋 co do zebranych dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zgodnie z art. 28 Kpa, stron膮 jest ka偶dy, czyjego interesu prawnego lub obowi膮zku dotyczy post臋powanie albo kto 偶膮da czynno艣ci organu ze wzgl臋du na sw贸j interes prawny lub obowi膮zek.

Strony mog膮 zapoznawa膰 si臋 z dokumentacj膮 sprawy w Urz臋dzie Miasta i Gminy , 88-230 Piotrk贸wKujawski ul. Ko艣cielna 1, pok. nr 6, tel. 2655123 , w godzinach pracy Urz臋du tj.: we wtorki w godz. 8.00 - 16.00, w pozosta艂e dni w godz. 7.30 - 15.30. w terminie od 01.02.2008 roku do 22.02.2008 roku.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Burmistrz Miasta i Gminy聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Piotrk贸w Kujawski聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 mgr聽 Miros艂aw Skonieczny 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-02-01 10:03:09
Data ostatniej modyfikacji : 2008-02-01 10:03:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1958licznik odwiedzin: 6252850