logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi

Urz膮d Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski, 88-230 Piotrk贸w Kujawski ul. Ko艣cielna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl
Og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej kwot okre艣lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych na :
Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi - Dostawa i monta偶 stolarki okiennej
1. Termin realizacji zam贸wienia : -- od podpisania umowy do 30 czerwca 2008 roku.
2. Warunki wymagane od wykonawc贸w :
O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy spe艂niaj膮cy ni偶ej wymienione warunki:
W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 ( z艂o偶y膰 ofert臋 ) oferenci spe艂niaj膮cy warunki okre艣lone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z post臋powania o udzieleniu zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych, a tak偶e posiadaj膮 stosowne uprawnienia oraz wyka偶膮 :
1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym przedmiotem zam贸wienia.
2. Wykonanie w okresie ostatnich dw贸ch lat tj. 2006-2007 ( a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie) minimum dw贸ch zam贸wie艅 w ka偶dym roku, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 do przedmiotu zam贸wienia.
3. Za艂膮czenie wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w wskazanych w SIWZ
4. Potwierdzenie wp艂acenia wadium.
3. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na uzyska膰 osobi艣cie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 , pok贸j nr 6 lub za pomoc膮 poczty. SIWZ dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .
4. Oferta powinna by膰 z艂o偶ona w podw贸jnej kopercie zamkni臋tej w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewn臋trzna, w kt贸rej znajduje si臋 oferta powinna by膰 zamkni臋ta i opatrzona nazw膮 i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -"Przetarg nieograniczony na: Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi - Dostawa i monta偶 stolarki okiennej
Kopert臋 t臋 nale偶y umie艣ci膰 w kopercie zewn臋trznej oznaczonej -"Przetarg nieograniczony na: Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi - Dostawa i monta偶 stolarki okiennej
Nie otwiera膰 przed 03.04.2008 godz. 10.15".
Ofert臋 nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 03.04.2008 roku do godz. 10.00.
4. Publiczne otwarcie z艂o偶onych ofert nast膮pi w dniu 03.04.2008 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiaj膮cego tj. Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Ko艣cielna 1.
5. Termin zwi膮zania z ofert膮 30 dni od up艂ywu sk艂adania ofert.
6. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.
7. Nie przewiduje si臋 sk艂adania ofert wariantowych.
8. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiaj膮cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.
10. Zamawiaj膮cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100 %
12.Upowa偶niony do kontakt贸w z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pok贸j nr 6,Tel. 054 26 55 123

UWAGA
WYJA艢NIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

Piotrk贸w Kujawski , dnia 2008-03-18

ZP - 341 - K - 3 / 1 / 08
Wykonawcy
ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia

WYJA艢NIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

dotyczy przetargu na : Adaptacja cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi - Dostawa i monta偶 stolarki okiennej

W zwi膮zku z pro艣b膮 o wyja艣nienie tre艣ci Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w przedmiotowym post臋powaniu, dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6in. zm.), Zamawiaj膮cy wyja艣nia, co nast臋puje:

"W nawi膮zaniu do pobranej z internetu SIWZ w przetargu nieograniczonym na "Adaptacj臋 cz臋艣ci budynku by艂ej SP z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi - Dostawa i monta偶 stolarki okiennej" prosimy o udzielenie odpowiedzi na nast臋puj膮ce pytania:
l. Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza wymian臋 parapet贸w zewn臋trznych na parapety stalowe lakierowane proszkowo?
Odp. : Nie , Zamawiaj膮cy nie wyra偶a zgody na zamian臋 parapet贸w PCV na metalowe malowane proszkowo.
2. Prosimy o uzupe艂nienie zestawienia stolarki o rysunek okna o wymiarze 1500mm x 1800mm oraz u艣ci艣lenie otwieralno艣ci w oknach 700mm x 1100mm,700mm x 1500mm.
Odp. : Rysunek okna o wymiarze 1500mm x 1800mm przedstawia poz. O18J lub O19J zestawienia stolarki.
Spos贸b otwierania okien o wymiarach 700mm x 1100mm i 700mm x 1500mm : Rozwieralno-Uchylne + Rozwieralne.

3.Prosimy o podanie numeru konta bankowego na kt贸re nale偶y wnie艣膰 kwot臋 wadium.

Odp. : Numer rachunku bankowego Urz臋du Miasta i Gminy na kt贸ry nale偶y wp艂aci膰 wadium :
BS Piotrk贸w Kujawski 079551 0002 0000 0101 2003 0011

Zamawiaj膮cy nie przewiduje przesuni臋cia terminu sk艂adania ofert.Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Miros艂aw Skonieczny
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC166.5 KB POBIERZsiwz13.03.2008 11:58408
.DOC58.5 KB POBIERZoferta13.03.2008 11:58317
.DOC54.5 KB POBIERZprojekt umowy13.03.2008 11:59312
.PDF2058.2 KB POBIERZkosztorys ofertowy13.03.2008 12:00223
.PDF1640.4 KB POBIERZzestawienie stolarki13.03.2008 12:02264
.DOC30 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz18.03.2008 14:14252
.DOC33.5 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci siwz.21.03.2008 18:52268
.PDF1185.3 KB POBIERZuwaga - zmiana siwz - poprawka w kosztorysie ofertowym strona 321.03.2008 19:27228
.DOC31.5 KB POBIERZwyjasnienie tre艣ci siwz..21.03.2008 19:39308
.DOC30 KB POBIERZwyja艣nie tre艣ci siwz28.03.2008 14:13231

Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Ciesielski
Data wprowadzenia : 2008-03-13 12:56:47
Data ostatniej modyfikacji : 18.03.2008 14:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1150

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Ciesielski  13.03.2008 11:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4605590